Wszystkie funkcje Zarządzanie zasobami IT CMDB

Rejestr wszystkich elementów wyposażenia w organizacji

Przeglądaj wszystkie zasoby i umowy używane przez organizację w jednym panelu i sprawdzaj takie informacje jak ich typ, lokalizacja oraz korzystające z nich osoby lub działy.

Dodawaj masowo zasoby i przejmij kontrolę nad wszystkimi zasobami organizacji bez konieczności ich ręcznego rejestrowania.

Monitorowanie związków i zależności pomiędzy zasobami

Uzyskaj całkowity wgląd w to, jak Twoje elementy konfiguracji (CI) są powiązane z działalnością poprzez wizualizowanie wszystkich zależności i związków na interaktywnej mapie.

Dowiedz się, jaki jest wpływ zmian na różne zasoby i twórz masowe związki w jednym oknie.

Minimalizowanie potencjalnego ryzyka

Zrozum, jak incydenty, zamówione usługi, problemy i zmiany są powiązane z Twoimi wszystkimi zasobami i łatwo identyfikuj krytyczne zasoby w organizacji, by zapobiegać zamieszaniu i ograniczyć ryzyko.

Wykorzystuj dane w swojej infrastrukturze IT i analizuj wpływ elementów konfiguracji (CI) przed podjęciem decyzji na temat wykorzystania zasobów.