Wszystkie funkcje Centrum obsługi IT

Zarządzanie incydentami

Pozwól użytkownikom przesyłać zgłoszenia przez e-mail, portal samoobsługowy, telefon lub zgłaszać je osobiście. Monitoruj, przydzielaj priorytety i przypisuj zgłoszenia oraz zautomatyzuj procesy związane z obsługą zgłoszeń, by zwiększyć wydajność centrum obsługi.

Zarządzenie umowami SLA

Nasze oprogramowanie umożliwia ustalanie wielu polityk SLA do tworzenia terminów zadań w oparciu o różne godziny pracy lub kategorie zgłoszeń. Możesz teraz rozwiązywać zgłoszenia na podstawie ich priorytetu i automatyzować reguły eskalacji, by komunikować się w sprawie naruszeń w centrum obsługi.

Zarządzanie wiedzą

Twórz rozwiązania dla incydentów i automatycznie przekształcaj je w artykuły w bazie wiedzy, zwiększając produktywność centrum obsługi poprzez ustalanie szablonów odpowiedzi dla podobnych zapytań.

Katalog usług

Zainstaluj przyjazny użytkownikom moduł katalogu usług, by oferować liczne usługi różnym działom, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z centrum obsługi do szybkiego składania i otrzymywania zamówień na usługi i produkty.

Automatyzacja

Skonfiguruj swoje oprogramowanie dla centrum obsługi, by zautomatyzować powtarzające się zadania i ograniczyć ilość manualnych działań. Wysyłaj zatwierdzenia, ustalaj priorytety i kategorie oraz przydzielaj i zamykaj zgłoszenia, automatycznie powiadamiając o tym konsultantów i użytkowników.

Portal samoobsługowy

Umożliw użytkownikom wyszukiwanie rozwiązań z bazy wiedzy i zapewnij możliwość tworzenia zapytań bezpośrednio w portalu obsługi, który możesz dostosować do wizerunku swojej marki.

Sprawniejsza współpraca dzięki Team Huddle

Interfejs przypominający czat do współpracy z członkami zespołu i prowadzenia rozmów na temat zgłoszeń.

Wystarczy @wymienić konsultantów, by dodać ich do czatu. Podkreślaj najistotniejsze elementy informacji w zgłoszeniach i omawiaj je ze swoim zespołem. Odpowiadaj na konkretne wiadomości, by zachować pełen kontekst. Naradzaj się i szybciej zamykaj zgłoszenia.