Wszystkie funkcje Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT

Zarządzanie stanem magazynowym

Monitorowanie zakupów oprogramowania i sprzętu przez różne zespoły zazwyczaj wiąże się z koniecznością prowadzenia wielu repozytoriów w celu monitorowania stanu zasobów IT, co jest złożonym procesem. Freshservice ułatwia to poprzez funkcje zarządzania stanem magazynowym, które pomagają monitorować i określać, które zasoby IT takie jak umowy, sprzęt, oprogramowanie i inne elementy konfiguracji są na stanie i w użyciu. Mając aktualne informacje dotyczące wszystkich swoich zasobów, łatwiej unikniesz strat i niepotrzebnych zakupów.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu stanem magazynowym ➝

inventory management 2x 037b2afe inventory management 2x 037b2afe

Automatyczne wykrywanie zasobów

Dbanie o to, by wszystkie zasoby sprzętowe i całe oprogramowanie było aktualne to nieustanna gehenna. Jednak oprogramowanie do zarządzania zasobami IT Freshservice bardzo to ułatwia. Discovery Probe automatycznie identyfikuje wszystkie zasoby w Twojej organizacji, skanując w poszukiwaniu nowego sprzętu i oprogramowania i okresowo aktualizuje informacje dotyczące zasobów.

Więcej o automatycznym wykrywaniu zasobów ➝

asset auto discovery 2x f92b7785 asset auto discovery 2x f92b7785

Zarządzanie konfiguracją / CMDB

Prowadź repozytorium wszystkich zasobów w organizacji z informacjami o tym, w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Zminimalizuj potencjalne ryzyko poprzez identyfikację kluczowych zasobów i analizowanie ich wpływu.

Przeglądaj CMDB ➝

configuration management 2x 25efcfb2 configuration management 2x 25efcfb2

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Zarządzaj wszystkimi zasobami i monitoruj je z dowolnego miejsca na wszystkich ich etapach – podczas ich pozyskiwania, konserwacji, amortyzacji i utylizacji. Uzyskaj wgląd w oś czasu wszystkich zdarzeń.

Więcej o zarządzaniu cyklem życia zasobów ➝

asset lifecycle management 2x 87030160 asset lifecycle management 2x 87030160

Zarządzanie umowami

Wydajne zarządzanie umowami pomaga w oszacowaniu i łatwiejszym planowaniu terminów i wznowień subskrypcji i przygotowuje Cię na niespodziewane audyty. Harmonogram umów we Freshservice przyspiesza proces zarządzania umowami, pomagając w prowadzeniu rejestru wszystkich umów z zewnętrznymi podwykonawcami i podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o prawdziwe dane.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu umowami ➝

contract management 2x faaf4171 contract management 2x faaf4171