Zarządzanie usługami IT

Zachwyć swoją organizację nowoczesnym rozwiązaniem do zarządzania usługami, które kładzie nacisk na doświadczenie.

Więcej o Service Desku IT→
standardize processes standardize processes
Intuicyjna usługa klasy konsumenckiej

Unowocześnij zaangażowanie pracownika dzięki zintegrowanym kanałom wsparcia i zarządzaniu usługami napędzanymi SI. Szybko wdrażaj rozwiązanie skierowane na skrócenie czasu osiągnięcia wartości i dostosowanie użytkownika końcowego. 

 
 Zarządzanie incydentami

Przekierowuj incydenty w sposób inteligentny i zapewnij swoim technikom wszystkie narzędzia potrzebne do rozwiązywania incydentów na jednym ekranie. Napędzaj wydajność usług dzięki automatyzacji i SI. 

Zarządzanie SLA

Ustal wiele zasad SLA dla różnych godzin biznesowych lub kategorii incydentów. W łatwy sposób rozwiązuj zgłoszenia w oparciu o priorytety i automatyczne zasady eskalacji informujące o przekroczeniu czasu SLA.

Zarządzanie wiedzą:

Rozszerzaj bazę wiedzy, aby pomagać użytkownikom końcowym i przekierowywać incydenty. Rozszerzaj bazę wiedzy poza IT, włączając informacje od podmiotów zewnętrznych i inne wewnętrzne systemy do zarządzania treściami, aby tworzyć potężną bazę wiedzy. 

 
Katalog ujednoliconych usług

W łatwy sposób wdrażaj potężne i rozszerzalne przepływy pracy, które zapewnią szybkie świadczenie usług, od rzeczy tak prostych jak resety hasła, aż po tak złożone jak wdrożenie nowego pracownika. Ujednolić świadczenie usług na jednej nowoczesnej platformie. 

 
 Zarządzanie usługami zasilone SI

Wspieraj użytkowników końcowych za pomocą potężnych czatów, zwiększaj produktywność pracowników dzięki inteligentnym sugestiom i zyskuj ważne informacje poprzez analizy napędzane SI. SI Freshworks jest łatwa do wdrożenia i dostarcza natychmiastową wartość. 

 
Zarządzanie dużymi incydentami

Stwórz grafiki dyżurów dla pracowników, którzy będą obsługiwać krytyczne incydenty. Buduj drzewa połączeń do alarmowania i zasobowania odpowiednich SME w celu rozwiązywania krytycznych problemów i ponownego uruchamiania systemów.

Zarządzanie problemami

Izoluj problemy, łącz je z otwartymi lub zamkniętymi incydentami, wykonuj analizę przyczyny źródłowej dzięki osi czasu z wydarzeniami od Freshservice i minimalizuj przerwy w działaniu firmy. 

Zarządzanie zmianami

Wdróż dobrze zarządzany proces kontroli nad zmianami, który umożliwi wprowadzenie standaryzacji i automatyzacji. Zintegruj kontrolę nad zmianami dzięki Service Deskowi i CMDB, aby zminimalizować ryzyko. 

Zarządzanie wdrożeniami

Planuj wdrożenia, dokumentując plany budowy i testów, ustal daty rozpoczęcia i zakończenia, aby dostarczać informacje członkom zespołu poprzez ogłoszenia na koncie Freshservice.

Zarządzanie operacjami IT

Maksymalnie skracaj czas przestoju, zwiększ wydajność i kontroluj chmurę dzięki Freshservice Operations Management.

ckp6qrd5p00y559g109zucu5q itom main ckp6qrd5p00y559g109zucu5q itom main
Zarządzanie alarmami

Ujednolić alarmy ze wszystkich narzędzi monitorujących, które kontrolują Twoją infrastrukturę na jednym ekranie. Oddziel nieistotny harmider od tego, co naprawdę istotne i stwórz instrukcje szybkiego rozwiązywania problemów i ograniczania czasu przestojów. 

Centrum orkiestracji

Rozszerzaj przepływy pracy poza Freshservice, integrując nasze rozwiązania z narzędziami podmiotów zewnętrznych. Wdrażaj potężne automatyzacje w skali bez skomplikowanego wdrażania.

Zarządzanie zasobami IT

Przygotuj na przyszłość CMDB, wyposażając je w moc rozwiązania ITAM w chmurze.

Więcej o ITAM→
take complete control take complete control
Normalizacja zasobów

Stwórz ujednolicony widok wszystkich zasobów w wielu systemach, biurach i chmurach. Zintegruj rozwiązanie z istniejącymi systemami zasobów, aby stworzyć jeden wgląd we wszystkie zasoby. 

Zautomatyzowane odkrywanie

Automatycznie odkrywaj i śledź informacje o zasobach, korzystając z gotowych narzędzi do odkrywania. Wykorzystuj odkrywanie przy pomocy pracownika lub bez niego, a nawet śledź zasoby poza siecią, aby zyskać pełną widoczność. 

Zintegrowane CMDB

Utrzymuj pełne repozytorium wszystkich zasobów w organizacji ze szczegółową widocznością w ich wzajemne połączenia. Identyfikuj krytyczne zasoby i w łatwy sposób łącz się z incydentami, żądaniami, problemami, zmianami lub projektami za pomocą jednego kliknięcia. Rozwijaj potężne automatyzacje, które zminimalizują ryzyko i będą informować Twój zespół. 

Zarządzanie SaaS

Zyskaj wgląd 360° w aplikacje SaaS i zoptymalizuj ich użycie dzięki działaniom opartym na informacjach. Zapobiegaj nachodzącym na siebie subskrypcjom na usługi SaaS dzięki ujednoliconemu odkrywaniu i śledzeniu użycia wbudowanym w rozwiązanie do zarządzania usługami. Wykorzystuj inteligentne informacje, aby obniżać wydatki i zachować zgodność z przepisami. 

Więcej o zarządzaniu SaaS

Zarządzanie cyklem eksploatacji zasobów

Śledź zamówienia, włączaj zasoby i zapisuj wszystkie informacje od zakupu aż po koniec korzystania na jednym ekranie. 

Zarządzanie umowami

Utrzymuj pojedynczy rejestr wszystkich umów z zewnętrznymi dostawcami. Śledź wydatki, optymalizuj wykorzystanie licencji oprogramowania i ustawiaj przypomnienia na temat odnowień i wygaśnięcia umów. 

Zarządzanie katalogiem projektów

Planuj, realizuj i dostarczaj projekty na czas dzięki łatwemu do wykorzystania i zintegrowanemu narzędziu do zarządzania projektami.

collaborate and align collaborate and align
Zintegrowane projekty

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu ITSM i projektami zyskasz wgląd we wszystkie kluczowe inicjatywy IT. Rozszerz PPM, zapewniając zespołowi Service Desku pełen kontekst osi czasu projektu i powiązane z nim incydenty oraz zasoby. 

Dostosowywane szablony projektowe

Wdróż standardowe szablony projektowe zarówno w przypadków projektów typu zwinnego lub kaskadowego. Zapewniaj wydajność, umożliwiając zespołowi realizowanie wcześniej zdefiniowanego procesu i zautomatyzowane osi czasu projektu. 

Zwinny i kaskadowy

Pomóż członkom zespołu zarządzać wszystkimi rodzajami projektów za pomocą zarządzania projektami nowej generacji. Realizuj zwinne projekty wdrażania oprogramowania lub proste projekty kaskadowe, planując i śledząc dowolne inicjatywy IT. Wybierz własne hybrydowe podejście do zarządzania projektami, które będzie zgodne z potrzebami Twojego zespołu.

Analizy projektowe

Zyskaj skonsolidowany wgląd w projekty we wszystkich zespołach dzięki analizom projektowym. Dostosowuj i łatwo twórz własne tablice nawigacyjne z raportami. Śledź zasoby i zarządzaj wydajnością oraz osiami czasu w pojedynczym widoku. 

Ujednolicone zarządzanie zadaniami

Zapewnij specjalistom pojedynczy wgląd we wszystkie zadania w różnych projektach i inicjatywach. Przypisuj pracę w sposób intuicyjny i wydajnie zarządzaj grafikami i zasobami. 

SI do informacji predykcyjnych

Inteligentne SI może pomóc przewidywać projekty i zadania, które nie zostaną zrealizowane na czas lub przed czasem. Dokładnie planuj i przewiduj, jak projekty wzmocnią wydajność. 

Wykorzystaj pełną moc platformy Freshworks

Analizy zasilane informacjami kontekstowymi
Dostosowywana platforma aplikacyjna
Bezpieczna chmura
Aplikacja mobilna
Skalowalna chmura
Rozszerzalny rynek aplikacji