Wypełnij lukę pomiędzy IT a działalnością

Skonfiguruj system IT, który jest prosty, wydajny, działa jak w zegarku i można go dostosować pod kątem potrzeb Twojej firmy.

Więcej o Centrum obsługi IT
Zarządzanie incydentami

Rozwiązuj zgłoszenia przesyłane przez e-mail, portal samoobsługowy, telefon lub zgłaszane osobiście. Monitoruj, przydzielaj priorytety i przypisuj zgłoszenia oraz zautomatyzuj procesy związane z obsługą zgłoszeń, by zwiększyć wydajność.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu incydentami

Zarządzenie umowami SLA

Ustalaj liczne polityki SLA do tworzenia terminów zadań w oparciu o różne godziny pracy lub kategorie zgłoszeń. Łatwo rozwiązuj zgłoszenia na podstawie priorytetów i automatyzuj reguły eskalacji, by komunikować się w sprawie naruszeń umów SLA.

Dowiedz się więcej o SLA

Zarządzanie wiedzą

Twórz rozwiązania dla incydentów, automatycznie przekształcaj je w artykuły w bazie wiedzy i zwiększaj produktywność, odpowiadając na podobne zapytania poprzez szablony odpowiedzi.

Dowiedz się więcej

Katalog usług

Oferuj liczne usług różnym działom poprzez przyjazny użytkownikom katalog usług, w którym w mgnieniu oka mogą składać i otrzymywać zamówienia.

Dowiedz się więcej o katalogu usług

Automatyzacja

Ustaw proste funkcje automatyzacji i wykorzystaj wbudowane możliwości do obsługi wszystkich manualnych zadań. Automatycznie ustalaj priorytety, przydzielaj kategorie, przypisuj i zamykaj zgłoszenia, wysyłaj je do zatwierdzenia i powiadamiaj konsultantów oraz użytkowników.

Dowiedz się więcej

Portal samoobsługowy

Umożliw użytkownikom wyszukiwanie rozwiązań z bazy wiedzy jeszcze przed utworzeniem zgłoszenia i zapewnij możliwość tworzenia zapytań bezpośrednio w portalu obsługi, który możesz dostosować do wizerunku swojej marki.

Więcej o samoobsłudze
Team Huddle

Rozpoczynaj rozmowy z członkami zespołu z poziomu zgłoszenia. Sprawniej współpracuj poprzez interfejs inspirowany czatem – podkreślaj informacje o zgłoszeniu, oznaczaj konsultantów lub odpowiadaj na wiadomości.

Dowiedz się więcej o Team Huddle

Ujednolić procesy i świadczone usługi poprzez konfigurację zgodną z ITIL

Intuicyjne systemy do automatyzacji powtarzających się zadań umożliwiają efektywne planowanie i monitorowanie, dzięki czemu Twój zespół będzie zawsze na bieżąco ze wszystkim.

Więcej o ITSM
Zarządzanie problemami

Wyodrębniaj problemy, wiąż je z poprzednimi lub obecnymi incydentami, wykonuj analizy przyczyn problemów na osi czasu zdarzeń Freshservice, ograniczając przestoje w działalności.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu problemami

Zarządzanie zmianami

Planuj i wdrażaj zmiany kilkoma kliknięciami i pozwól odpowiednim członkom je oceniać i zatwierdzać. Dokonuj analizy i ograniczaj ryzyko poprzez dostęp do nowych zmian jeszcze przed ich wdrożeniem.

Więcej na temat zarządzania zmianami

Zarządzanie wydaniami

Planuj wydania poprzez dokumentowanie wersji i planów testów, ustalaj daty rozpoczęcia i zakończenia z informacjami dla członków zespołów poprzez tworzenie ogłoszeń na koncie Freshservice.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydaniami

Współpracuj i dostosowuj się do celów biznesowych

Usprawnij indywidualny i zespołowy przepływ pracy i łatwo współpracuj z członkami zespołu i pomiędzy zespołami w czasie rzeczywistym.

Więcej o zarządzaniu projektami
Zarządzanie zadaniami

Zarządzaj projektami, organizując je w zadania i zagnieżdżone podzadania i łatwo przydzielaj je do poszczególnych właścicieli. Współpracuj, prowadź dyskusje, dołączaj pliki w celu zapewnienia kontekstu, przeglądaj zależności i korzystaj z rejestru aktywności, by monitorować postępy.

Pulpit projektu w czasie rzeczywistym

Uzyskaj pełny wgląd we wszystkie projekty poprzez nasz uproszczony pulpit, ukazujący postępy w czasie rzeczywistym. Wyświetlaj wszystkie potrzebne szczegóły, bądź na bieżąco z osią czasu projektu i otrzymuj powiadomienia o naruszeniach terminów dzięki odpowiednim wskaźnikom.

Zintegrowana platforma ITSM

Monitoruj i zarządzaj wszystkimi zasobami, zgłoszeniami i zmianami poprzez jeden system centrum obsługi. Lepiej planuj projekty poprzez zintegrowane moduły i zarządzaj wszystkimi zależnościami oraz związkami z jednego okna w portalu.

Przejmij pełną kontrolę nad swoimi wszystkimi zasobami IT i spoza IT

Szeroki zakres funkcji zarządzania zasobami sprawi, że zawsze będziesz wiedział, jaki jest ich stan i już nigdy nie zapomnisz o wznowieniu umowy.

Więcej o zarządzaniu zasobami
Zarządzanie stanem magazynowym

Monitoruj swoje wszystkie używane zasoby IT i spoza IT oraz zasoby znajdujące się na stanie. Mowa tu o umowach, oprogramowaniu, sprzęcie i innych elementach konfiguracji. Możesz oceniać ich wartość i planować zakupy, a także uzyskiwać aktualne informacje o wszystkich zasobach.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu stanem magazynowym

Automatyczne wykrywanie zasobów

Zidentyfikuj wszystkie zasoby w swojej organizacji poprzez narzędzia Discovery, które automatycznie skanują cały sprzęt i oprogramowanie oraz okresowo aktualizują informacje o zasobach.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu zasobów IT

Zarządzanie konfiguracją / CMDB

Prowadź kompletne repozytorium wszystkich zasobów w organizacji z informacjami o tym, w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Łatwo identyfikuj krytyczne zasoby i analizuj wpływ incydentów oraz zmian.

Więcej o CMDB

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Zarządzaj wszystkimi zasobami i monitoruj je z dowolnego miejsca na wszystkich ich etapach – pozyskiwania, konserwacji, amortyzacji i utylizacji. Wgląd w oś czasu wszystkich zdarzeń.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu cyklem życia zasobów

Zarządzanie umowami

Prowadź rejestr umów z zewnętrznymi podwykonawcami i otrzymuj powiadomienia o ich zakończeniu oraz zatwierdzeniach poprzez harmonogram umów.

Więcej o zarządzaniu umowami

Wyczerpujące dane analityczne pozwalające podejmować świadome decyzje

Zaawansowane wskaźniki pozwalają na wyciąganie natychmiastowych spostrzeżeń, dzięki którym zwiększysz wydajność, zidentyfikujesz problemy i osiągniesz zaplanowany sukces.

Więcej o raportowaniu w centrum obsługi
Domyślne raporty

Generuj predefiniowane raporty dla incydentów, zmian i zasobów, stosując różne filtry lub wybieraj spośród naszych przygotowanych raportów. Z łatwością identyfikuj newralgiczne elementy, planuj zakupy i ustalaj harmonogram raportów do udostępnienia.

Niestandardowe raporty

Łatwo organizuj swoje spostrzeżenia w raporty dopasowane do potrzeb, aby być na bieżąco z umowami SLA i stanem centrum obsługi. Przeglądaj dane w czasie rzeczywistym w formie prezentacji lub planuj okresowe raporty e-mail.

Raporty pomiędzy modułami

Przeglądaj raporty na podstawie ich wpływu, grupy, typu, powiązania lub działu, aby łatwo monitorować wydajność centrum obsługi, identyfikować problemy i podejmować decyzje w firmie.

Interaktywne wizualizacje

Silnik wizualizacji danych automatycznie sugeruje optymalny sposób ich zaprezentowania. Alternatywnie możesz przeglądać interaktywne wizualizacje na inteligentnych tablicach Smartboards. Twórz spostrzeżenia, planuj sprawniej i zwiększaj swoją wydajność.

Naturalny silnik zapytań

Zadawaj pytania dotyczące danych swojego centrum obsługi poprzez naturalny silnik zapytań. Twórz niestandardowe wizualizacje, dodawaj filtry i zadawaj pytania w pasku wyszukiwarki. Szkolenie nie jest do tego koniecznie.

Rozszerzenia

Interfejsy API

Efektywnie angażuj potencjalnych klientów poprzez inteligentne spostrzeżenia e-mail i zintegrowaną telefonię.

Dowiedz się więcej

Integracje/Aplikacje

Bogata oferta zewnętrznych integracji Freshservice daje możliwość stosowania ulubionych aplikacji do zarządzania Twoim centrum obsługi.

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Aplikacje na systemy iOS i Android umożliwiają prowadzenie kompleksowej obsługi w zespołach, przeglądanie codziennych zadań i zdalne zarządzanie incydentami, zmianami, zamówieniami usług i zasobami.

Dowiedz się więcej

Grywalizacja

Niezwykła, zintegrowana mechanika gier odmieni Twoje centrum obsługi.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo

Zadbaj o to, by tylko pracownicy mogli logować się do Twojego centrum obsługi, dodając określone adresy IP do białej listy. Nasza polityka obejmuje zgodność z kwestiami fizycznymi, aplikacjami, danymi, operacyjnymi i przepisami.