Softwarelicentiebeheer (SLM) is misschien wel een van de meest kritieke functies die door IT-teams worden uitgevoerd. Historisch gezien waren veel discussies over IT-beheer gericht op fysieke bronnen zoals servers en fysieke apparaten. Dit zijn echter slechts hosts en leveringsmechanismen voor de middelen die gebruikers daadwerkelijk gebruiken en die in feite de meeste bedrijven runnen: software. Software is tegenwoordig alom aanwezig en van kritiek belang voor bedrijven, dus het beheer ervan is een topprioriteit voor elk IT-team. En die beheersuitdagingen beginnen bij de licenties die de kosten van software, de toegang en de verantwoordelijkheden regelen.

Wat is Softwarelicentiebeheer?

In het algemeen verwijst "softwarelicentiebeheer" naar de processen en hulpmiddelen die uw bedrijf gebruikt om de softwareproducten te controleren en te documenteren, inclusief waar en hoe ze worden gebruikt. SLM is essentieel om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle relevante bedrijfslicenties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers ("end-user license agreement" of EULA).

Meer specifiek leggen softwarelicenties de contractuele bijzonderheden vast die bepalen hoe software mag worden gebruikt en hoe de leverancier van de software moet worden betaalt. Een typische overeenkomst specificeert het aantal aangeschafte licenties, hoe deze aankopen zich vertalen in toegestane installaties en wat er gebeurt als het aantal verbruikte licenties groter is dan het aantal gekochte. Effectieve SLM houdt dit allemaal bij en biedt functies die uw bedrijf kunnen helpen bij het voorkomen van niet-naleving van uw softwarelicenties en de boetes die gepaard gaan met elke inbreuk op de naleving.

De Rollen van Softwarelicentiebeheer

SLM is een cruciaal onderdeel van wat bekend staat als software asset management (SAM), dat op zijn beurt een essentieel onderdeel is van IT asset management (ITAM). SAM is in feite alle tools en processen die nodig zijn voor het beheren, controleren en beschermen van al uw softwaremiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Effectief beheer en naleving van softwarelicenties is uiteraard vereist om de doelstellingen van SAM te bereiken.

ITAM is ook een verzameling van specifieke functies en taken. Deze kunnen de hieronder genoemde taken omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Elk van deze functies en taken is grotendeels afhankelijk van software en elk stukje software wordt beheerd door een licentie. SLM is dus zowel een primair element van ITAM als een verzameling praktijken die alle ITAM-softwaretools moeten omarmen.

Waarom is Service Level Management belangrijk?

SLM is een cruciaal element van effectieve ITAM. Dit maakt SLM ook tot een kritische succesfactor voor andere IT-initiatieven, met name IT-servicemanagement (ITSM) en IT operationeel beheer (SLM). SLM is ook belangrijk voor inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging, algemeen IT-beheer en het maximaliseren van de bedrijfswaarde van het IT-domein.

Effectieve SLM levert ook een aantal specifieke extra voordelen op voor IT en het bedrijf als geheel.

Kostenbeheer: 

Software is bijzonder vatbaar voor "overprovisioning", de aankoop van "extra" licenties die bedoeld zijn om de beschikbaarheid te garanderen, maar vaak ongebruikt blijven. Het doel is om de kosten en moeilijkheden van het snel verwerven en implementeren van extra licenties te vermijden wanneer een tekortkoming wordt ontdekt. Overprovisioning kan echter snel een grote maar grotendeels onzichtbare kostenpost worden. SLM zorgt ervoor dat het aantal licenties dat wordt betaald nauw aansluit bij het aantal licenties dat het bedrijf daadwerkelijk nodig heeft.

Geloofwaardige naleving en auditbescherming: 

Toonaangevende leveranciers van bedrijfssoftware hebben jarenlang de mogelijkheid om de softwarelicentiecontracten van hun klanten te controleren als belangrijke inkomstenbron gezien. De reden hiervoor is dat afwijkingen tussen contractuele voorwaarden en feitelijk softwaregebruik bijna altijd resulteren in budgetoverschrijdingen, boetes of beide voor het bedrijf dat wordt gecontroleerd. SLM is de eerste en beste verdedigingslinie tegen audits en andere uitdagingen voor het naleven van licentiegebruik. En deze uitdagingen kunnen kostbaar zijn.

Betere cyberbeveiliging: 

Niet bijgehouden software en oudere softwareversies met verouderde beveiligingsfuncties bieden makkelijke toegangspunten voor ransomware en andere malware. Effectieve SLM kan de cyberbeveiliging verbeteren door ongeautoriseerde en onvoldoende beveiligde software te identificeren, te verminderen of zelfs te verwijderen uit uw IT-domein.

Meer wendbaarheid: 

Het ondersteunen van meerdere versies van software en het draaiend en veilig houden van oudere softwareversies kan een uitdaging vormen voor de toch al beperkte IT-middelen. SLM kan uw bedrijf helpen bij het identificeren en buiten gebruik stellen van oudere softwareversies, en haar IT-middelen inzetten voor huidige edities.

Soorten Softwarelicenties

De voortdurende evolutie van IT gaat gepaard met het brede scala aan softwarelicenties die tegenwoordig beschikbaar zijn. Hetzelfde bedrijf moet mogelijk licenties beheren voor software die draait op individuele on-premise servers, software die draait op een of meer openbare clouds, hybride software of commerciële elementen die zijn toegevoegd aan op maat gemaakte applicaties. En vaak worden verschillende soorten software onder verschillende soorten licenties geleverd. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van enkele van de meest voorkomende soorten commerciële softwarelicenties.

Apparaat

Een licentie toegepast op een functiespecifiek stuk hardware, zoals een applicatieserver, een router of een telefooncentrale. Specifieke voorwaarden zijn afhankelijk van de functie van het apparaat en de verkoper.

Client-Server

Een tweedelige licentie die een specifieke server dekt en een door de leverancier goedgekeurd aantal "clienttoegangslicenties" of "CAL's". Client-serverlicenties kunnen de aankoop van extra CAL's toestaan en kunnen worden aangepast om fysieke en/of virtuele servers te ondersteunen.

Gelijktijdige Gebruikers 

Een licentie die een maximum aantal gelijktijdige gebruikers ondersteunt, een limiet die vaak wordt afgedwongen door functies voor het inchecken en  uitchecken van gebruikers en uitsluitingsfuncties.

Kernpunten

Onder deze licentie wijst een leverancier puntwaarden toe aan individuele logische verwerkingselementen, ook wel cores genoemd, binnen fysieke en/of virtuele servers. Een applicatie met een toegewezen waarde van 100 punten per core zou 200 punten moeten kopen om op een server met twee processors te draaien, of 400 punten om op een server met vier processors te draaien. Dit licentietype wordt voornamelijk gebruikt bij applicaties die in datacenters draaien.

Enterprise

Een licentie waarmee een onderneming een onbeperkt aantal exemplaren van een specifiek softwarepakket kan installeren. De enterprise-licenties of enterprise-overeenkomsten van sommige leveranciers vereisen in feite een specifiek aantal licenties, dus zorgvuldige controle van de algemene voorwaarden is essentieel.

Evaluatie

Een licentie die het gebruik van een proefversie van de software mogelijk maakt. Sommige evaluatielicenties zijn beperkt in tijd en werken helemaal niet meer na de deadline. Anderen bieden slechts een gedeelte van de volledige functionaliteit van de software. Velen bevatten functies voor naadloze overgang naar een gekochte, volledig functionele versie van de software.

Gedefinieerde Gebruikers

Vergelijkbaar met een licentie voor gelijktijdige gebruikers, maar met specifiek gedefinieerde gebruikers. Sommige gebruikerslicenties voor gedefinieerde gebruikers laten overdracht van toegang aan andere gebruikers toe, terwijl andere dat niet doen zonder herziening van de licentie.

Node-Locked

Meestal toegepast op servergebaseerde toepassingen. Node-locked licenties beperken de toegang tot een specifieke verzameling van "gedefinieerde" computers. Sommige van deze licenties staan overdracht naar andere computers toe via aanvraag en goedkeuring van een nieuwe licentiesleutel.

Original Equipment Manufacturer (OEM)

OEM-licenties worden over het algemeen toegepast op standaardsoftware die bij een specifiek stuk hardware wordt geleverd. OEM-licenties kunnen doorgaans niet worden overgedragen naar andere hardware-apparaten.

Per Apparaat

Misschien wel de bekendste soort licentie. Dit type legt een limiet op het totale aantal gekochte geautoriseerde installaties. Software kan meestal van de ene machine naar de andere worden verplaatst, zolang het opgegeven maximale aantal installaties niet wordt overschreden.

Per-Processor (of Per-CPU)

In tegenstelling tot kernpuntlicenties, zijn licenties per processor en per CPU gebaseerd op het aantal fysieke processors waarop een applicatie zal draaien.

Per Gebruiker

Deze licentie richt zich op het totaal aantal toegestane gebruikers. Doorgaans kan elke gebruiker binnen de toegestane maximale limiet meerdere installaties van de software op meerdere apparaten gebruiken, waarbij al deze apparaten als één enkele gebruikersinstantie worden geteld.

Eeuwig

Betaal eenmalig, gebruik de software voor onbepaalde tijd. Een eeuwigdurende licentie kan het verplaatsen van de software naar een andere machine verbieden of extra kosten opleggen voor onderhoud of upgrades.

Runtime

Softwareapplicaties bevatten vaak componenten die door derden worden geleverd. Met runtime-licenties kunnen die elementen van derden worden uitgevoerd ter ondersteuning van de primaire applicatie. Specifieke beperkingen worden meestal uiteengezet in de licentie die van toepassing is op de primaire applicatie.

Locatie

Een licentie die de installatie van een softwarepakket op een onbeperkt aantal computers op één fysieke locatie mogelijk maakt.

Naast de hierboven genoemde commerciële varianten zijn er nog meer soorten softwarelicenties.

Uw bedrijf moet mogelijk ook licenties beheren voor mobiele applicaties, op abonnementen gebaseerde SaaS-producten (Software-as-a-Service), Application Programming Interfaces (API's) of componenten van adviesprojecten. En elk van deze soorten kan specifieke varianten, voorwaarden of uitzonderingen hebben. Als u toegang hebt tot juridische adviseurs met verstand van contracten, zult u die experts hoogstwaarschijnlijk moeten betrekken bij uw onderhandelingen over softwarecontracten en SLM-inspanningen.

Service Level Management: Uitdagingen en Mogelijkheden

Naast de hierboven geschetste uitdagingen, zijn er drie brede klassen van uitdagingen voor succes met SLM of een ander belangrijk IT-initiatief. Hieronder staan slechts enkele waarschijnlijke uitdagingen om succesvol te zijn terwijl u uw SLM-reis voortzet.

 SLM: Organisatorische Uitdagingen

SLM: Technologische Uitdagingen 

SLM: Culturele Uitdagingen 

Mogelijkheden van SLM-succes kunnen over het algemeen in dezelfde categorieën worden gegroepeerd als de hierboven geschetste uitdagingen.

SLM: Organisatorische Mogelijkheden

SLM: Technologische Mogelijkheden

SLM: Culturele Mogelijkheden

Service Level Management: Best Practices

Er zijn meerdere vereisten voor een consistent effectief beheer van IT-operaties. U kunt deze volgen in een volgorde die verschilt van de onderstaande lijst, maar elk item op de lijst is essentieel voor uw SLM-succes.

Zorg dat uw leiders aan boord zijn 

SLM-succes vereist een grote, duurzame inzet van middelen om te bereiken en te behouden. Als de leiders aan boord zijn en dit ondersteunen, kan dit het nakomen van die voorwaarde vergemakkelijken. Ondersteuning van leidinggevenden kan ook helpen bij het navigeren door culturele veranderingen en het tegengaan of overwinnen van eventuele weerstanden.

Blijf waar u nu bent (zoveel mogelijk) 

Doorgaan met het aanschaffen en betalen van dure software met onvoldoende middelen voor licentiebeheer is letterlijk weggegooid geld. Voor zover het mogelijk is om dit te doen zonder kritieke bedrijfsactiviteiten te belemmeren: bevries, documenteer en rationaliseer uw software-acquisitieprocessen. Maak ze op zijn minst transparanter en verantwoordelijker voordat u die processen "ontdooit".

Weet wat u hebt 

Het identificeren en documenteren van alles wat relevant is over alle software die in uw bedrijf wordt uitgevoerd, is misschien wel de grootste uitdaging voor effectieve SLM. U hebt nauwkeurige, uitgebreide en up-to-date kennis nodig van alle meest kritieke software in uw bedrijf (zelfs als dit handmatige en persoonlijke informatieverzameling vereist). U hebt een beheersbare kennisbank nodig van alle informatie over uw softwarelicenties en robuuste oplossingen voor het ontdekken en inventariseren van die informatie in uw gehele IT-domein. Als uw bedrijf nog niet over een of beide beschikt, kunnen uw SLM-doelen helpen om ze te verwerven. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw IT-domein en de beschikbare beheerbronnen, kan uw ontdekking beginnen met een handmatige audit van uw software. En bereid u voor om regelmatig interne audits van uw omgeving uit te voeren om leveranciersaudits en boetes te voorkomen.

Definieer en prioriteer uw doelen 

Uw primaire SLM-doelen moeten zijn om naleving te garanderen en audits te vermijden die tot boetes leiden. Naast deze doelen moet uw bedrijf zich erop richten om ervoor te zorgen dat het maximale toegevoegde waarde haalt uit elke software-investering. Elk bedrijf en elk IT-domein is een unieke combinatie van IT-elementen, bestaande processen, beschikbare middelen en bedrijfsdoelen. En verschillende elementen van uw bedrijf kunnen ook unieke doelen of beperkingen hebben. Met dit alles moet rekening worden gehouden bij het plannen en nastreven van uw SLM-inspanningen. Beoordeel voor elk gedeeld softwarepakket in uw IT-domein wie wat gebruikt, hoeveel ze het gebruiken en de waarde ervan voor uw bedrijf.

Kies zorgvuldig uw SLM-uitvoeringsmethode(n) 

Als u kiest voor meerdere methoden voor IT- of softwarebeheer, moet u mogelijk ook rekening houden met meerdere paden naar implementatie en uitvoering. Alternatieven zijn onder meer toegewijd managementpersoneel, consultants en door de leverancier geleverd “voorraadbeheer als een service”. Evalueer potentiële methoden nauwkeurig. Als externe expertise ingeschakeld wordt, besteed dan bijzondere aandacht aan relevante ervaring en transparantie over kosten.

Plan 

Zorg ervoor dat uw SLM-plan wordt geïnformeerd door de bedrijfsdoelen voor IT en de eigen digitale transformatie. Zorg er ook voor dat uw SLM-plannen de input van alle belanghebbenden en belangrijke beïnvloeders weerspiegelen.

Schoon uw gegevens op

SLM-beslissingen moeten gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie over de software die in uw omgeving draait. Voordat u te ver gaat met een bepaalde SLM-oplossing, moet u ervoor zorgen dat uw huidige managementgegevens zo nauwkeurig, volledig, consistent en up-to-date mogelijk zijn. Mogelijk moet u oude gegevens opnieuw formatteren voordat deze kunnen worden gebruikt door de door u gekozen SLM-oplossingen. Mogelijk moet u ook bestaande ITAM-, ITSM- of andere beheertools vernieuwen of vervangen die niet goed "samenwerken" met uw gekozen SLM-oplossingen. En u hebt beslist tools en processen nodig die helpen om informatie over softwarelicenties nauwkeurig, uitgebreid en up-to-date te houden.

Automatiseer 

Automatisering zorgt ervoor dat taken consistent worden uitgevoerd, het elimineert menselijke herhalingsfouten en maakt getrainde werknemers vrij voor complexere en waardevollere taken. Automatisering kan aanzienlijk helpen bij het ontdekken, in kaart brengen, inventariseren en rapporteren, allemaal taken die essentieel zijn voor effectieve SLM. Automatisering kan u ook helpen nieuwe software te ontdekken en zo snel mogelijk nadat die software aan uw omgeving is toegevoegd, te voldoen aan de vereisten voor softwarelicentiebeheer. Geautomatiseerde functies kunnen IT ook helpen de installatie van verboden of frauduleuze software te voorkomen en periodieke scans uit te voeren om hardware- en software-updates bij te houden.

Integreer 

Integreer waar mogelijk SLM met andere IT-beheerfuncties, met name (maar niet beperkt tot) ITSM en ITAM. Vermijd het aanschaffen of implementeren van meerdere tools om taken uit te voeren waarvoor u al over functies of oplossingen beschikt. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens. Als uw bedrijf nog geen configuratiebeheerdatabase (CMDB) gebruikt om IT-beheergegevens samen te voegen, zouden uw inspanningen voor integratie van SLM- en IT-beheer de investering en inspanning kunnen rechtvaardigen.

Leer van anderen 

Handelsverenigingen, branche-evenementen en publicaties, online branchegroepen en forums, zelfs websites van leveranciers kunnen waardevolle informatie bieden voor uw SLM-inspanningen. Profiteer van elke gelegenheid om herhaling van fouten die al door anderen zijn gemaakt, te voorkomen.

Versterk 

Zorg ervoor dat alle direct betrokkenen bij SLM-inspanningen in uw bedrijf een uitgebreide initiële en periodieke vervolgtraining krijgen in de door u gekozen oplossingen en processen. Communiceer regelmatig met hen en uw belangrijkste zakelijke belanghebbenden om een inclusieve cultuur van SLM-bewustzijn binnen uw bedrijf te creëren.

Kies zorgvuldig een partner 

Om uw bedrijf blijvende voordelen te bieden, moeten uw SLM-verplichtingen zowel op hoog niveau als voor de lange termijn zijn. De door u gekozen oplossing en dienstverleners moeten allebei net zo toegewijd zijn aan het succes van uw bedrijf, met SLM en ook daarbuiten. U moet ervoor zorgen dat die dienstverleners de kracht en relevante ervaring hebben om de verplichtingen die ze nu en in de toekomst voor uw bedrijf aangaan, na te komen.

Wat biedt de toekomst voor Service Level Management?

Vier van de meest opvallende aandachtsgebieden voor IT zijn kunstmatige intelligentie (KI), machinaal leren (ML), het internet der dingen (IoT) en digitale transformatie. Alle vier zullen waarschijnlijk invloed hebben op en worden beïnvloed door de voortdurende evolutie van softwarelicentiebeheer.

KI, ML en SLM

KI- en ML-tools worden al gebruikt om het beheer van volledige IT-domeinen te verbeteren. Beide technologieën zullen waarschijnlijk worden geïntegreerd in toekomstige oplossingen voor IT-activabeheer in het algemeen en voor SLM in het bijzonder. KI en ML zullen helpen om discovery, relatiebeheer en beheer van naleving te verbeteren. Dergelijke verbeteringen zullen de manier waarop IT-middelen worden bekeken en beheerd, inclusief software, zowel aansporen als veranderen. Dezelfde technologieën zullen waarschijnlijk ook toekomstige audittools voor software verbeteren.

Het uiteindelijke doel van IoT is om connectiviteit en intelligentie naar apparaten te brengen dat verder gaat dan computers, tablets en smartphones. Zogenaamde "slimme" apparaten variëren nu van deursloten en stopcontacten tot sensoren die helpen bij het regelen van de distributie van nutsvoorzieningen zoals water en stroom.

SLM en IoT

IoT zorgt voor een explosieve groei van het aantal aangesloten apparaten en de behoefte aan beveiliging en beheer van die apparaten. Het aantal verbonden apparaten van vandaag wordt al geschat op meer dan het aantal mensen op aarde. Voorspellingen voor het aantal verbonden IoT-apparaten in 2020 variëren van 20 miljard tot meer dan 50 miljard.

Uw bedrijf heeft mogelijk al te maken met een groeiend aantal IoT-apparaten. Misschien zijn er al aangesloten camera's en videobeeldschermen in vergaderruimten en openbare ruimtes bij uw faciliteiten. Of slimme apparaten in uw kantines en pauzeruimtes, bestuurd met smartphone apps. Of IoT-compatibele sensoren in uw magazijnen en in uw hele toeleveringsketen. 

Helaas vertrouwen veel, zo niet de meeste van deze apparaten op software die al dan niet beheersbaar is met de huidige SLM-processen en -hulpmiddelen. De software die een slimme, aangesloten videomonitor ondersteunt, wordt mogelijk geleverd onder een traditionele licentie, maar software voor sensoren is dat waarschijnlijk niet. 

Fabrikanten van IoT-apparaten worstelen al jaren met problemen met softwarelicenties. Al in 2015 waarschuwde Gartner, een gerespecteerd analistenbureau voor de technologische industrie, dat fabrikanten van IoT-apparaten nieuwe licentierechten en -beheeroplossingen (LEM of "license entitlement and management") nodig hadden. "We verwachten dat tegen 2020 het niet installeren van een LEM-systeem zal resulteren in een daling van 20 procent van de potentiële inkomsten die worden gegenereerd door software voor fabrikanten van apparaten die verbinding maken met het IoT." Sommige fabrikanten van IoT-apparaten bouwen of overwegen online "app stores", maar er is nog geen overeenstemming in de sector over de beste manier om softwarelicenties voor IoT uit te geven en te beheren.

IoT- en IIoT-groei stimuleren de creatie van nieuwe IoT-software, beveiligingsplatforms en -architecturen. IoT begint ook de manier te veranderen waarop softwarelicenties zijn gestructureerd, zoals client-server en cloud computing hebben gedaan. Softwarelicentiebeheer zal zich waarschijnlijk blijven ontwikkelen zolang nieuwe technologieën worden geïntegreerd in IT-domeinen. Hoe beter uw SLM-processen en -oplossingen vandaag zijn, des te beter zijn u en uw bedrijf voorbereid op de toekomst, wat het ook met zich meebrengt.

SLM en Digitale Transformatie

Elk bedrijf streeft naar, of overweegt een vorm van digitale transformatie. Dit is een zakelijke noodzaak, omdat digitale technologieën de manier veranderen waarop bijna alles wordt gebouwd, gekocht en verkocht, en hoe klanten en partners verwachten zaken te doen.

In juli 2019 rapporteerde Cloud Computing News over een recent onderzoek van Gartner onder zo'n 473 bedrijfsleiders van bedrijven met een jaaromzet van $50 miljoen of meer. "82 procent van de respondenten van de Gartner-enquête was het ermee eens dat ze bezig waren met een managementinitiatief of transformatieprogramma om hun bedrijven digitaler te maken." Dat is een stijging van 62 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Digitale transformatie begint met, en focust zich sterk op IT. En software is hoe de effecten en voordelen van digitale transformatie worden geleverd aan gebruikers, klanten, partners en het bedrijf. Naarmate de inspanningen voor digitale transformatie zich ontwikkelen, zullen softwarekeuzes waarschijnlijk vaak en snel evolueren. Softwarelicenties en -contracten moeten goed worden beheerd om gelijke tred te houden en de toegevoegde waarde van die inspanningen te maximaliseren.

Softwarelicentiebeheer: Uw Oproep tot Actie

Software is de ultieme gebruikersinterface. Het is hoe gebruikers toegang krijgen tot de middelen die ze nodig hebben om hun werk te doen, en hoe bedrijfsleiders zowel toegevoegde waarde leveren als de waarde van hun IT-investeringen meten. Software is het punt waar de doelen en ambities van IT- en zakelijke besluitvormers en de realiteit van gebruikers, klanten en partners samenkomen.

Hoe goed software voldoet aan de behoeften en verwachtingen, bepaalt rechtstreeks de werkelijke en waargenomen waarde van het gehele IT-domein. En hoe goed softwarelicenties worden beheerd, heeft direct invloed op de werkelijke en waargenomen waarde. Effectief SLM maximaliseert de bedrijfswaarde van IT door kosten te verlagen en de wendbaarheid en cyberbeveiliging te verbeteren. Het versterkt ook de IT-fundamenten van elk bedrijf, waardoor het bedrijf beter voorbereid en in staat is om te gaan met, en te profiteren van, nieuwe technologieën en kansen.

De inspanningen op het gebied van IT-beheer in uw bedrijf moeten een focus hebben op softwarelicentiebeheer. Succes met SLM zal alle andere inspanningen op het gebied van IT-beheer verbeteren en ervoor zorgen dat het IT-domein nauw aansluit bij de zakelijke behoeften en doelen. 

Freshworks: Uw Partner Voor Effectief SLM

Sinds 2010 vindt Freshworks dat bedrijven zoals dat van u betere software verdienen. Software die gebruiksklaar is, eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en die minimale aanpassingen vereist. Al onze producten voldoen aan deze belofte en worden ondersteund door onze ondersteuning van wereldklasse. En het beste is dat het niet veel hoeft te kosten om ermee aan de slag te gaan.

Tegenwoordig vertrouwen meer dan 150.000 bedrijven op onze software om hun bedrijf te runnen. En sinds 2014 heeft de Freshservice-oplossing van Freshworks veel van die bedrijven geholpen bij het transformeren van de manier waarop ze hun IT-omgevingen en gebruikers beheren en ondersteunen. Freshservice levert uitgebreide, maar gebruiksvriendelijke ITSM, inclusief beheerfuncties voor activa, incidenten en releases en een flexibele servicecatalogus. Freshservice bevat ook geïntegreerde functies voor software asset management (SAM) die u kunnen helpen uw SLM-inspanningen te verbeteren.