Een uitgebreide handleiding om te beginnen met kanban

Bedrijven in alle sectoren worden steeds productiever en moeten continu op zoek naar efficiëntere manieren om de concurrentie het hoofd te bieden. Hierdoor is het gebruik van kanban tegenwoordig in alle onderdelen van het bedrijf snel de norm aan het worden. Kanban is een essentieel onderdeel van alle implementaties van Lean en Agile en stimuleert de samenwerking tussen verschillende teams.

Denkt u er zelf ook aan om het kanban-systeem te implementeren in uw bedrijf? Lees dan hier onze handige gids waarin wij de volgende vragen beantwoorden:

Wat is kanban? Betekenis en geschiedenis

Kanban is een systeem voor workflow- en procesmanagement dat visuele signalen geeft om informatie te communiceren en zo de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren. Het woord 'kanban' is Japans en betekent 'visueel bord'.

In de late jaren veertig wilde Toyota een soepele workflow voor de productie van auto's realiseren en een minimaal aantal voltooide auto's op voorraad houden. Taiichi Ohno, een industrieel ingenieur bij Toyota, bedacht de kanban methode voor deze uitdaging. Ohno ontwikkelde het gebruik van een echte kaart, die hij een 'kanban' noemde, waarbij de voltooiing van een later stadium de eerdere stadia weer activeerde. Dit resulteerde in een productieproces dat de voorraad blijvend kon aanvullen.

Vervolgens werden er nieuwe toepassingen van kanban buiten de productiesector ontwikkeld en in 2007 werd een uitgebreide 'body of knowledge' over kanban gecreëerd. Dit leidde er weldra toe dat de verschillende technieken van kanban wereldwijd werden aanvaard in diverse sectoren en branches.

Het kanban systeem kan met vier eenvoudige maar essentiële kenmerken worden omschreven:

Visualisatie

Kanban creëert een visuele workflow of visueel procesmodel. Dit visuele model kan worden gebruikt om de flow van werk en producten door het kanban systeem te observeren. Daarbij worden alle factoren gemarkeerd die de voortgang blokkeren. Door deze factoren zichtbaar te maken met kanban, wordt er al gauw meer gecommuniceerd en beter samengewerkt tussen teams.

Beperking van lopende processen

Door kanban te gebruiken om de hoeveelheid onderhanden werk ('work in progress') te beperken, kan de workflow sneller worden doorlopen. Als er wordt gewerkt met minder lopende processen, wordt de zichtbaarheid van elk stadium in het productieproces verbeterd en kan er voldoende aandacht worden besteed aan de voortgang van deze items. Vertragingen door het opnieuw toekennen van prioriteiten worden aldus vermeden.

Focus op de flow

Door kanban te gebruiken om de hoeveelheid onderhanden werk te beperken en het werk te visualiseren, blijft de focus gericht op het leveren van output met een constante flow van werk door het systeem. Met kanban kunt u ook eenvoudig het gehele werkproces analyseren om onderbrekingen in de flow of productiestoringen op te sporen.

Continue verbetering

Met kanban wordt een cultuur van continue verbetering gestimuleerd. Door de flow, de kwaliteit van de output, de doorvoercapaciteit en de doorlooptijden te meten en te visualiseren met kanban, kunnen teams en afzonderlijke medewerkers hun effectiviteit meten en verbeteren.

ticket list 441c8615 ticket list 441c8615

Wat is een kanban board?

Een kanban board, of kanban bord, is een visueel systeem voor het weergeven van taken, hun status en hun voortgang ten opzichte van het gehele productieproces. Dit kanban systeem maakt gebruik van verschillende kolommen en kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende typen taken en hun status. Dit is de meest gebruikte vorm van kanban.

De sterk visuele aard van het kanban systeem zorgt ervoor dat teams eenvoudiger kunnen communiceren over welke taken wanneer moeten worden uitgevoerd, waardoor zo min mogelijk tijd verloren gaat en een maximale meerwaarde wordt gerealiseerd.

Een kanban board bevat een aantal kolommen die elk een stadium in de algehele workflow of het algehele proces vertegenwoordigen. In een eenvoudig kanban bord kunnen deze stadia 'To Do', 'In Progress' en 'Done' heten.

Digital task board: kan een kanban board online ook gebruikt worden?

Waar mogelijk moeten fysieke kanban boards worden gebruikt, omdat het handmatig bijwerken van een kanban board de beste methode is om samen te werken met andere personen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de teams of afzonderlijke medewerkers zich te ver van elkaar bevinden, kan een zogeheten digital task board worden gebruikt. Deze digitale borden kunnen eenvoudig in verschillende tijdzones en op verschillende locaties worden gedeeld en bijgewerkt.

Er zijn ook tools beschikbaar voor meerdere gekoppelde kanban boards. Met de juiste projectmanagement tool kunt u uit uw kanban board online veel voordeel halen. Hieronder hebben we een aantal van deze voordelen verzameld:

Diepere inzichten

Projectmanagement tools met analysemogelijkheden kunnen u meer inzicht bieden in uw digital task board. Wie heeft de laatste veranderingen aangebracht, welk proces loopt het meest vast, houdt iedereen zich aan de plannen?

Automatische meldingen

Als er veranderingen worden doorgevoerd, is het belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte is. Met een digitale kanban board kunt u ervoor zorgen dat iedereen de laatste versie kan inzien en kunt u ervoor zorgen dat medewerkers een melding krijgen bij relevante aanpassingen.

Overal bereikbaar

Een kanban board online is natuurlijk overal bereikbaar, zelfs via uw smartphone. Zo kunnen medewerkers uw kanban board online raadplegen en kunnen leidinggevenden altijd en overal zien wat er aan de hand is of aanpassingen doorvoeren

Wat zijn de 5 principes in de kanban methode voor goede projectmanagement?

In de oorspronkelijke opzet van kanban ontwikkelde Toyota regels voor het toepassen van kanban. Deze kunnen worden samengevat met de volgende principes:

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kanban?

Het gebruik van kanban kan aanzienlijke voordelen opleveren in het produceren van output via workflows en processen. Met een effectief gebruik van kanban in workflow- en procesmanagement kan het volgende worden bereikt:

Minder verspilling

Onder de kanban principes wordt er nooit gewerkt als het niet bijdraagt aan het gehele productieproces. Zo kunt u verspilling van uw assets voorkomen – zowel uw middelen als uw arbeidskracht.

Snellere oplossing van problemen

Door de tools van kanban in te schakelen kunt u ervoor zorgen dat problemen sneller worden opgelost. Dit komt doordat zowel medewerkers als leidinggevenden altijd precies weten hoe de processen verlopen. Zo kunnen ze effectief problem management doorvoeren.

Betere communicatie tussen teams

Doordat alle betrokkenen weten wat er van ze verwacht wordt en werk alleen kan beginnen na het juiste kanban signaal, zorgt u ervoor dat er een sterkere communicatie tussen uw teams ontstaat.

Betere productkwaliteit

De kracht van kanban is niet alleen de efficiëntie, ook de kwaliteit van het product neemt toe doordat er beter gelet wordt op iedere stap in het proces.

Eerdere identificatie van bottlenecks

Door te focussen op de flow van het productieproces zult u sneller merken welke werkzaamheden het stroefst verlopen. Deze kunt u dan met de kanban principes verbeteren om bottlenecks te vermijden.

Minder stress voor alle betrokkenen

Iedereen weet wat er van ze verwacht wordt en de taken zijn duidelijk verdeeld. Met sterke communicatie kan met het kanban systeem dus veel frustratie en stress voorkomen worden.

Duidelijker overzicht

Als leidinggevende is het belangrijk dat u op de hoogte bent van iedere stap in het werkproces. Met kanban is dit optimaal geregeld door de sterke transparantie van taken en verantwoordelijkheden.

Realistischere plannen en prioriteiten

Als u goed weet wat u kunt verwachten van uw team dan kunt u ook betere plannen trekken. Door te letten op het kanban board kunt u bijvoorbeeld inzien waar de ruimte is om te groeien en waar u nog versterking in moet zetten.

Stroomlijn uw workflows met Freshservice

PROBEER HET NU GRATIS

Wat is het verschil tussen scrum en kanban?

Een andere methode die veel gebruikt wordt in projectmanagement is de zogeheten scrum. Bij de scrumbenadering wordt vooral gewerkt met sprints waarin taken in bepaalde standaardtijdsintervallen voltooid moeten worden. Werkzaamheden die aan het eind van een sprint nog niet zijn voltooid worden overgezet naar de backlog en het takenbord wordt weer weggeveegd voor de volgende sprint.

Het voornaamste verschil tussen scrum en kanban is dus dat bij kanban de ontwikkeling van het product doorgaat totdat het voltooid en geleverd is. Bij de scrum wordt de tijdsduur van een project van tevoren ingesteld.

Bij de scrumbenadering worden echter wel vaak kanban boards gebruikt. Binnen elke sprint kan een kanban board opgezet worden met alle taken, die aan het eind weer leeggemaakt wordt om voor te bereiden op de volgende sprint.

Wilt u meer weten over de exacte verschillen tussen scrum en kanban, en ook leren hoe deze goed samen kunnen werken? Lees dan ook ons blog ‘Kanban vs. Scrum’.

Hoe kunt u kanban gebruiken in uw bedrijf? 5 tips

Het implementeren van de kanban methode en (online) kanban boards kan veel voordelen voor uw bedrijf opleveren en is zeker de moeite waard om de efficiëntie van uw werkprocessen te verhogen. Wilt u zelf ook beginnen met de kanban methode of wilt u uw bestaande kanban board verbeteren? Lees dan onze vijf tips voor effectief kanban projectmanagement hieronder:

Tip #1: Begin bij de basis

Maak het uzelf vooral niet te ingewikkeld. Een goed begin is het introduceren van een simpel kanban board. Deze zijn eenvoudig te maken en niet duur; veel organisaties beginnen gewoon met een whiteboard en enkele stiften.

Tip #2: Zorg voor regelmaat

Nieuwe technieken in uw projectmanagement werken pas als iedereen meewerkt en het kan een tijdje duren voordat alle medewerkers gewend zijn aan de kanban methode. Zorg daarom voor regelmaat en structuur in uw gebruik van de kanban boards. Denk bijvoorbeeld aan wekelijkse meetings waarin iedere deelnemer zijn of haar taken op het kanban board zet, uitlegt waar ze mee bezig zijn en hoe ze vinden dat het werk verloopt.

Denk ook bij de volgende elementen aan structuur en regelmaat:

Tip #3: Laat iedereen spreken

In de vorige tip is het belang van acceptatie door uw team al genoemd. Om hier echt aan te werken is het ook belangrijk dat iedereen mee kan spreken over het projectmanagement. Niemand kent namelijk de processen beter dan de teams die er mee bezig zijn. Door open te staan voor input en feedback van uw medewerkers kunt u…

Tip #4: Precies genoeg informatie

Het is belangrijk dat het kanban board een duidelijk overzicht weergeeft van alle lopende processen, maar als er te veel informatie op komt te staan ziet u door de bomen het bos niet meer. Zorg er dus voor dat u geen onnodige details over iedere taak opneemt in het takenbord maar alleen de essentiële informatie opschrijft.

Een taakomschrijving op uw kanban board moet vooral de volgende vragen beantwoorden:

Tip #5: Klein beginnen, en dan uitbreiden

Het is belangrijk dat u bij de basis begint, maar daar moet u natuurlijk niet te lang blijven. Als u merkt dat uw team zich de kanban methode goed eigen heeft gemaakt, begin dan rustig met uitbreiden.

Zo kunt u beginnen met een bepaalde team of afdeling en uiteindelijk door het hele bedrijf kanban boards implementeren. Denk ook bijvoorbeeld aan overkoepelende kanban boards die u helpen het hele bedrijf te integreren.

Overige gerelateerde bronnen