Wat is Release Management?

Bij Release Management gaat het erom de systemen en diensten van een organisatie te laten veranderen om de veranderende zakelijke behoeften te ondersteunen. Het is het proces van het coördineren van de verplaatsing van projecten naar productieomgevingen waar ze kunnen worden geconsumeerd door eindgebruikers. Het belangrijkste doel van releasebeheer is ervoor te zorgen dat de integriteit van de live-omgeving wordt beschermd en dat de juiste componenten worden vrijgegeven. In sommige organisaties houdt releasebeheer zich alleen bezig met de technische implementatie van IT-producten en -functies, terwijl andere organisaties een breder perspectief hebben van releasebeheer, inclusief zaken als adoptie en wijzigingen in bedrijfsprocessen met betrekking tot een release.

Release Management in ITIL

Release- en implementatiebeheer is een van de hoofdprocessen in het gedeelte Servicetransitie van het IT Infrastructure Library (ITIL®) raamwerk. Dit proces wordt in het kort vaak aangeduid als simpelweg “release management”. ITIL definieert release- en implementatiebeheer als het proces van planning van de uitrol van IT-services, updates en releases naar de productieomgeving. Release verwijst in deze context naar de ontwikkeling van een nieuwere versie van een service of component en implementatie betekent het proces van integratie in de live productieomgeving.

Release management speelt een belangrijke rol bij het overbruggen van de kloof tussen projectactiviteiten en de dingen die projectteams produceren enerzijds, en de lopende werkzaamheden en gebruikers die deze zaken zullen consumeren anderzijds. Het komt veel voor dat organisaties meerdere projecten tegelijkertijd hebben lopen en release management biedt een gestructureerde aanpak om wijzigingen samen te brengen, te testen of ze correct werken en ze vervolgens veilig te introduceren in de live-omgevingen waar bedrijfsactiviteiten op vertrouwen. Release management zorgt er ook voor dat alle toepasselijke kennis en middelen worden overgedragen van de teams die de nieuwe functies of componenten ontwikkelen naar het operationele team dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning ervan.

Het Release Management proces

Het is belangrijk dat elk projectteam dat wijzigingen in de productieomgeving wil aanbrengen, op elkaar is afgestemd en op de hoogte is van elkaars wijzigingen en het gebruik van middelen. Ze moeten hetzelfde proces, beleid en richtlijnen volgen voor het plannen, bouwen, testen en implementeren van een release. ITIL verdeelt release management in zes subprocessen waarmee release management effectief, efficiënt en veilig kan worden uitgevoerd om de stroom van wijzigingen in de operationele omgeving te vergemakkelijken.

De Rol van een Release Manager

De release manager (of releasebeheerder) speelt een gecombineerde rol van coördinatie en bestuur/toezicht, met de taak ervoor te zorgen dat de release effectief en veilig wordt voltooid. Release managers zijn doorgaans IT-professionals met gespecialiseerde vaardigheden en ervaring die standaarden, processen en tools gebruiken om release-activiteiten te coördineren. In IT-context werken release managers samen met bedrijfsleiders, IT-projectteams en operationele medewerkers om te zorgen voor een goed gestructureerde release van technische functies in de IT-omgeving. In de context van product management werken release managers samen met bedrijfsontwikkeling, marketing, R&D en andere teams om binnen het hele bedrijf te coördineren ter ondersteuning van een geplande productrelease.

Bij grote releases kunnen meerdere medewerkers als releaseteam samenwerken. Als dit het geval is, biedt de release manager een overkoepelende management- en leiderschapsfunctie, die zowel het releaseteam als de release zelf coördineert. De release manager is verantwoordelijk voor governance en kwaliteitstoezicht op de release, bepaalt welk risico en complexiteit de release vertegenwoordigt en zorgt ervoor dat het juiste niveau van voorbereiding wordt toegepast om ervoor te zorgen dat de release-doelstellingen worden bereikt zonder de lopende activiteiten van het bedrijf in gevaar te brengen .

Waarom is Release Management nodig?

Het primaire doel van releasebeheer is het plannen en controleren van de implementatie van IT-services en updates in de live-omgevingen. Bedrijven ontwikkelen zich en als ze dat doen, veranderen hun behoeften, dus de IT-omgeving moet ook veranderen. Release management biedt een middel om wijzigingen effectief en veilig door te voeren. Dit doet het door ervoor te zorgen dat alleen voldoende geteste services en componenten kunnen worden vrijgegeven in de live-omgeving die het bedrijf gebruikt.

Enkele andere voordelen van release management zijn:

Benaderingen voor Release- en Installatiebeheer

ITIL v3 definieert zes benaderingen voor release- en implementatiebeheer. De meeste bedrijven gebruiken een variant van deze benaderingen, hoewel ze er mogelijk met verschillende namen naar verwijzen. Het is ook gebruikelijk dat verschillende benaderingen worden gebruikt voor verschillende soorten en maten projecten.

Release en Installatiebeheer heeft als taak de systemen en services van een organisatie te laten veranderen om de veranderende bedrijfsbehoeften te ondersteunen. Er kunnen meerdere projectteams en leveranciers zijn die bezig zijn met het ontwikkelen van individuele veranderingen en het is de taak van release management om ervoor te zorgen dat alle puzzelstukjes samenkomen en op de juiste manier worden getest voordat ze worden geïntroduceerd in de live-omgeving waarop zakelijke gebruikers vertrouwen. Release management processen die worden gecoördineerd door een bekwame en ervaren release manager, die is uitgerust met de juiste verzameling release management tools om het werk effectief te doen, kunnen een bedrijf helpen om veilige en effectieve wijzigingen in hun IT-omgeving te organiseren.

Meer over ITSM