Wat is ITIL V3?

ITIL is een raamwerk dat bestaat uit best practices en processen die kunnen worden toegepast om IT-servicemanagement (ITSM) te bieden. Sinds de eerste publicatie in de jaren tachtig is ITIL een van de meest gebruikte raamwerken geworden voor organisaties om ITSM aan te bieden. Het raamwerk hecht belang aan het verbeteren van de klanttevredenheid door effectieve dienstverlening te bieden en tegelijkertijd kosteneffectief te zijn.

In de loop der jaren zijn de verschillende versies van ITIL uitgebracht om te blijven voldoen aan veranderende zakelijke vereisten. Met de naam ITIL V3 werd de derde versie van het ITIL best practices raamwerk uitgebracht in 2007. Een update van ITIL V3 werd doorgevoerd in 2011, waardoor ITIL V3 ook wel ITIL 2011 V3 wordt genoemd. Deze nieuwste versie is beter geschikt voor de huidige zakelijke omgeving omdat het strategische elementen bevat, zodat het IT-servicemanagement beter is afgestemd op de zakelijke vereisten.

ITIL V3 Foundations

ITIL V3 Incidentbeheer

In de huidige zakelijke omgeving is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering naadloos en zonder enige obstakels verloopt. Bij een onverwachte onderbreking van een dienst binnen de organisatie komt de productiviteit in het gedrang. Het ITIL V3 Incidentbeheer-proces gebruikt een verzameling best practices voor effectieve incidentafhandeling en incidentoplossing om een soepele bedrijfsvoering te garanderen met minimale of geen downtime.

ITIL V3 Wijzigingsbeheer

Verandering is onvermijdelijk in elke organisatie; technologieën veranderen voortdurend en moeten worden vervangen, bestaande oplossingen/applicaties moeten worden geüpgraded, enz. ITIL V3 biedt een verzameling best practices die Wijzigingsbeheer worden genoemd om wijzigingen efficiënt af te handelen, te prioriteren en uit te rollen. Door wijzigingsbeheer effectief in te zetten, kan downtime worden voorkomen.

ITIL V3 Probleembeheer

Het Probleembeheer-team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een Root Cause Analysis (RCA) en het vinden van een permanente/tijdelijke oplossing voor terugkerende incidenten. Het wordt aanbevolen om een effectieve communicatiestrategie te hebben en een proactieve aanpak te volgen om grote incidenten te voorkomen. Een probleem bestaat uit een of meerdere incidenten met een onbekende hoofdoorzaak. Probleembeheer houdt een bekende foutendatabase (“Known Error Database” of KEDB) bij waarvan de oplossing onbekend is.

ITIL V3 Raamwerk

De kern van het ITIL v3-raamwerk draait om de ITIL Service Levenscyclus en een verzameling ondersteunende processen en best practices voor elke fase. De 5 ITIL-fasen zijn:

  • ITIL Servicestrategie
  • ITIL Serviceontwerp
  • ITIL Servicetransitie
  • ITIL Serviceproductie
  • ITIL Continue Serviceverbetering

ITIL is zo ontworpen dat de fasen van de levenscyclus samen een gesloten proces vormen. Dit is belangrijk omdat de meeste servicemanagementactiviteiten niet worden uitgevoerd bij het maken van nieuwe services; het zijn activiteiten die een bestaande service repareren of verbeteren. Elke fase van de servicelevenscyclus wordt vertegenwoordigd door een van de ITIL-volumes en is op zichzelf staand, terwijl het tegelijkertijd integreert in het algemene ITIL-raamwerk.

itil service strategy diagram fa34dcdc itil service strategy diagram fa34dcdc

ITIL Servicestrategie

Het doel van de Servicestrategie is om een strategie te bieden voor de servicelevenscyclus en ervoor te zorgen dat de service geschikt is voor het doel en geschikt is voor gebruik. De strategie moet overeenkomen met de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie en de behoeften van de klant. Beginnend bij een beoordeling van de behoeften van de klant en de markt, bepaalt de servicestrategie welke services de IT-organisatie moet aanbieden en welke capaciteiten moeten worden ontwikkeld.

Binnen Servicestrategie helpt Service Portfoliobeheer de organisatie om services te beheren als een holistisch portfolio; vraagbeheer houdt zich bezig met het begrijpen en beïnvloeden van de vraag van klanten door gebruikersprofielen en patronen van bedrijfsactiviteiten te modelleren; Financieel beheer houdt zich bezig met het begrijpen van de kosten en kansen die aan diensten zijn verbonden op financieel gebied. Door samen te werken, bieden deze processen de mogelijkheid voor uw organisatie om weloverwogen beslissingen te nemen over welke services moeten worden geleverd en hoe deze moeten worden opgezet.

ITIL Serviceontwerp

De levenscyclusfase Serviceontwerp gaat over het ontwerp van services en alle ondersteunende elementen voor introductie in de live omgeving. De reikwijdte van de levenscyclusfase Serviceontwerp omvat het ontwerp van nieuwe services, evenals wijzigingen en verbeteringen aan bestaande services.

Het doel van ITIL Serviceontwerp is om ervoor te zorgen dat de services die worden ontwikkeld voldoen aan de organisatorische intentie die wordt beschreven in de servicestrategie en rekening houden met zaken als ondersteuning, risicobeheer en bedrijfscontinuïteit. Hoe meer problemen met service-integratie en servicebeheer kunnen worden aangepakt tijdens serviceontwerp, hoe gemakkelijker de servicetransitie wordt.

ITIL Servicetransitie

Het doel van ITIL Servicetransitie is om IT-services te bouwen en te implementeren en ervoor te zorgen dat wijzigingen in services en servicemanagementprocessen op een gecoördineerde en veilige manier worden uitgevoerd.

In deze fase van de levenscyclus wordt het ontwerp gebouwd, getest en in productie genomen om de zakelijke klant in staat te stellen de gewenste waarde te bereiken. Deze fase behandelt het beheer van wijzigingen en transitieplanning om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden voorbereid zijn op de servicerelease.

ITIL Serviceproductie

Het doel van ITIL Serviceproductie is ervoor te zorgen dat IT-services effectief en efficiënt worden geleverd door te voldoen aan verzoeken van gebruikers, servicefouten op te lossen, problemen op te lossen en routinematige operationele taken uit te voeren

Serviceproductie houdt toezicht op de dagelijkse algehele gezondheid van de services die aan gebruikers en zakelijke functies worden geleverd. Dit omvat het beheren van storingen in de service en het herstel na incidenten; en het bepalen van de onderliggende oorzaak van problemen. Het omvat ook servicedesk-activiteiten zoals het afhandelen van aanvragen van eindgebruikers en het beheren van toegangsrechten voor services.

ITIL Continue Serviceverbetering

Het proces voor continue serviceverbetering (“Continual Service Improvement” of CSI) maakt gebruik van methoden uit kwaliteitsbeheer om te leren van successen en mislukkingen uit het verleden en om de algehele kwaliteit, kostenprestaties en/of bruikbaarheidskenmerken te verbeteren voor een bestaande service.

Het proces voor continue serviceverbetering is gericht op het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van IT-processen en -services. Bedrijven zullen hun verbeteringsinspanningen vaak structureren in CSI-initiatieven die geprioriteerd en beheerd worden als projecten, in tegenstelling tot andere servicemanagementtaken die worden behandeld als doorlopende activiteiten. Het doel van CSI-initiatieven is het definiëren en uitvoeren van specifieke inspanningen gericht op het verbeteren van services en processen op basis van de resultaten van servicebeoordelingen en procesevaluaties.

Deze 5 fasen van de ITIL Service Levenscyclus werken samen om alle aspecten van servicemanagement te ondersteunen, inclusief het creëren van nieuwe services en het aanbrengen van wijzigingen in bestaande services. Om te beslissen welke levenscyclusfasen het belangrijkst zijn voor uw organisatie, vereist dit een goed begrip van de cultuur en de sterke en zwakke punten van uw organisatie, zodat u zich kunt concentreren op de processen die de grootste impact op uw bedrijf zullen hebben.

Wat is het verschil- ITIL V2 vs ITIL V3

ITIL V3 of ITIL 2011 bouwt voort op de operationele processen en best practices van ITIL V2 en streeft ernaar om ervoor te zorgen dat IT-servicemanagement uitgebreid wordt en past bij het huidige bedrijfsklimaat. ITIL V2 is opgericht in de jaren 2000 en was meer procesgericht.

ITIL V3 behoudt de vijf levenscycluspublicaties die deel uitmaakten van de vorige versies. ITIL V3 heeft echter een zeer kritische upgrade: het legt grote nadruk op het afstemmen van ITSM op bedrijfsdoelen door zich te concentreren op strategische elementen. Laten we eens nader bekijken hoe ITIL V3 verschilt van de vorige versie ITIL V2.

ITIL V2 ITIL V3
ITIL V2 was procesgericht. In wezen modelleerde het de organisatie en hun ITSM-aanpak De nadruk ligt meer op een servicelevenscyclusbenadering van ITSM
Procesgebieden waren gegroepeerd in ITIL V2 Definieert duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in elk proces
Had 7 kernboeken Heeft 5 kernboeken
ITIL V2 had 1 functie en 10 processen Bevat 4 functies en 25 processen
De processen in ITIL V2 waren efficiënt en kosteneffectief Hier waren de processen niet alleen bedoeld om efficiënt en kosteneffectief te zijn, maar omvatten ze ook een strategische nadruk op serviceaanpak

ITIL V3 Certificering

In de loop der jaren is de populariteit van ITIL V3 aanzienlijk toegenomen; het is een van de meest gebruikte methodieken geworden om voor een naadloze uitvoering van het ITSM-proces te zorgen. De brede wereldwijde acceptatie en populariteit van ITIL V3 heeft ITIL V3-certificering tot een van de meest begeerde certificeringen in de IT-industrie gemaakt. Zoals hierboven vermeld, is ITIL V3 beter afgestemd op de zakelijke vereisten van tegenwoordig en kan ITIL V3-certificering worden behaald na het voltooien van vijf niveaus:

Foundation

Dit is de instapcertificering die de kandidaat die de certificering behaalt een algemene achtergrond geeft over de fundamentele terminologie en concepten in de ITIL-servicelevenscyclus, interactie tussen de verschillende levenscyclusfasen en de processen die voor ITSM zijn aangenomen.

Practitioner

Het volgende niveau van ITIL-certificering is Practitioner. Dit niveau geeft de kandidaat die de ITIL-certificering doorloopt mogelijkheden om ITIL in gebruik te nemen en te behouden.

Intermediate

Het door de IT-sector erkende kwalificatieniveau is Intermediate, waarin een focus op moduleniveau wordt gegeven voor IT-servicemanagement.

Expert

Kandidaten die de certificering op Expertniveau voltooien, kunnen superieure vaardigheden demonstreren over ITIL V3 best practices en ze hebben gedetailleerde en diepgaande kennis over het gehele ITIL V3-proces.

Master

Kandidaten het masterniveau in ITIL V3-certificering willen behalen, moeten hun kennis van ITIL V3 op passende wijze demonstreren en ondersteunende documentatie verstrekken, inclusief successen die ze hebben behaald in praktische opdrachten waarbij ITIL V3 werd geïmplementeerd voor IT-servicemanagement.

 

 

ITIL V3 Foundation

ITIL V3 Foundation is het eerste certificeringsniveau dat wordt aangeboden wanneer een kandidaat met de reis naar Master ITIL V3 begint. In wezen zal het ITIL V3-basisniveau een algemeen begrip bieden van ITIL V3-terminologie, basisdefinities en concepten.
Het ITIL V3 foundation niveau kan bereikt worden door kandidaten die:

Formaat van het ITIL V3 Foundation Niveau Examen

De certificering kan worden afgelegd door iedereen die meer wil weten over ITIL-processen en er zijn geen toelatingscriteria. ITIL Foundation fungeert als een voorwaarde voor het afleggen van examens op hogere niveaus. Dit stelt individuen in staat om hun loopbaan in de IT te beginnen. Houd er rekening mee dat er geen vereisten zijn om het ITIL V3 Foundation examen af te leggen. Het formaat van het examen is als volgt.

Overige Bronnen