Inhoud:

Meld u vandaag nog aan voor Freshservice

GRATIS AANMELDEN

Wat is ITIL?

De huidige vorm van ITIL kent vijf kernonderdelen die elk een andere fase van de IT Service Management (ITSM) levenscyclus behandelen. Mensen zien ITIL vaak als de bijbel van de IT-ondersteuning. Wat we echter verkeerd begrijpen is het feit dat ITIL een set best practices is met betrekking tot IT-ondersteuning. Het ITIL framework is slechts een middel om een doel te bereiken, niet het doel zelf.

Ter illustratie: een set best practices uit ITIL (selfservice in servicedesk) kan gebruikt worden ter vermindering van het aantal mensen dat fysiek het kantoor binnenloopt om problemen op te lossen. Om dit te bereiken moet u echter wel een uitgebreide selfservice portal hebben binnen uw ITSM-tool.

Waar staan de ITIL-principes voor?

Zoals hierboven vermeld, is ITIL een set best practices voor het leveren van een naadloze IT-service. ITIL, in haar huidige vorm, heeft meerdere upgrades/revisies ondergaan. De nieuwste versie van ITIL bestaat uit vijf delen die diverse aspecten van IT-service behandelen. De vijf delen zijn:

De laatste versie van ITIL, ook wel bekend als ITIL v4, concentreert zich op de integratie tussen het bedrijf en haar IT. Wanneer ITIL-principes systematisch gevolgd worden, kunnen ze ondersteuning bieden bij het beheren en verminderen van risico’s, kosten besparen voor IT-ondersteuning, een ecosysteem creëren voor groei, schaalbaarheid en wijzigingen. Daarnaast kan het de relatie met uw eindgebruikers versterken.

Wat zijn de voordelen van een ITIL-training?

Het hebben van een ITIL-certificaat kent meerdere voordelen indien u in de IT-ondersteuning werkzaam bent:

Beter voorbereid

Een ITIL-certificaat geeft u vanzelfsprekend een diepgaande kennis van het ITIL framework, waarmee u uw werk beter kunt uitvoeren. Indien op de correcte manier ingezet, maakt de certificering u productiever en efficiënter in uw werk.

Professionele vooruitgang en een beter salaris

Dit is een logisch gevolg, aangezien professionele ontwikkeling en een beter salaris een van de hoofdredenen is waarom mensen een ITIL-certificaat behalen. In de wereld van ITSM heeft een gecertificeerd persoon een voordeel ten opzichte van anderen. Met een certificering kan uw salaris omhoogschieten (tot wel 15% meer). Hoeveel u verdient hangt af van waar u woont en uw ervaring, maar een certificering verbetert bijna altijd uw inkomen.

Spreek de taal van IT-professionals

ITIL is verreweg de meest gebruikte methodologie voor ITSM. Met een ITIL-certificering maakt u kennis met de terminologie die IT-professionals hanteren in alle industrieën en gebieden. U spreekt een taal die breed geaccepteerd en erkend is.

Een blik op het grotere geheel

Zoals u wellicht is opgevallen bij het bekijken van de modules, geeft een ITIL-certificaat een holistisch beeld van hoe de IT en het bedrijf bij elkaar passen. Dit geeft u niet alleen een beter perspectief op diverse IT-initiatieven, maar het garandeert ook dat uw beslissingen overeenkomen met de bedrijfsdoelstellingen.

ITIL-foundation en examens voor accreditering

ITIL gebruikt een zogenaamd “ITIL-creditsysteem” om certificeringen uit te reiken. Alle ITIL- en gerelateerde kwalificaties worden beloond met specifieke creditwaardes. Een kandidaat loopt door de verschillende fases van certificering terwijl op elk niveau credits worden toegekend. Een totaalaantal van 22 punten is benodigd voor de “ITIL-expert certificering”.

De diverse niveaus van ITIL-kwalificatie richten zich op verschillende facetten van ITIL best practices. De vijf niveaus van ITIL-certificering zijn foundation-niveau, practitioner-niveau, intermediate-niveau, expert-niveau en master-niveau.

itil certification examination ab137932
Foundation-niveau

Dit is het eerste niveau van certificering. Het concentreert zich op een algemene ITIL-kennis van de belangrijkste elementen, de basis van ITIL-concepten, belangrijke definities die in de ITIL-service levenscyclus gebruikt worden en hun bijdrage aan servicemanagement-praktijken.

Het ITIL-foundation certificaat richt zich op mensen

Het ITIL v4 foundation-niveau bestaat uit 40 meerkeuzevragen en geeft 2 credits aan kandidaten die het niveau behalen. Minimaal 65% (26/40) is voldoende voor een certificering. Het foundation-niveau is een examen zonder boeken en er zijn geen voorwaarden vereist om het examen af te leggen; iedereen met interesse in IT-servicemanagement mag het examen afleggen.

Practitioner-niveau

Het practitioner-niveau is de tweede stap van ITIL-certificering. Deze fase concentreert zich op het leveren van een brug tussen het foundation-niveau en het intermediate-niveau (het derde niveau van ITIL-certificering). Het hoofddoel van het practitioner-niveau is om IT-personeel de mogelijkheid te geven om een ITIL framework te gaan gebruiken op de werkplek.

ITIL-practitioner bouwt op best practices uit andere frameworks zoals DevOps, Agile en Lean, en het is daarmee van toegevoegde waarde voor elk verbeteringsinitiatief op het gebied van IT-servicemanagement. Net als het foundation-niveau, bestaat het practitioner-niveau uit 40 meerkeuzevragen die binnen 135 minuten beantwoord moeten worden. Minimaal 70% (28/40) is voldoende voor het behalen van dit niveau. In tegenstelling tot het eerste niveau is dit een openboekexamen. Het voltooien van dit niveau levert 3 credits op.

Intermediate-niveau

Dit niveau heeft een flexibele structuur en bevat twee categorieën:

Zoals u ziet in bovengenoemde details, ligt de focus van elke module van de intermediate ITIL-certificering op verschillende aspecten van servicemanagement. U kunt zo veel intermediate-kwalificaties kiezen als u wilt. Gebaseerd op wat u wilt leren van de module, kunt u modules uit beide categorieën combineren.

Het intermediate-niveau geeft u 15 of 16 credits (gebaseerd op de modules die u kiest). Het intermediate-niveau is echter alleen beschikbaar voor mensen die succesvol een ITIL-foundation examen en een erkend trainingsprogramma van een door ITIL-erkende organisatie voltooid hebben.

Expert-niveau

Bent u iemand die een volledig begrip van ITIL frameworks wil demonstreren? Dan is de ITIL-expertcertificering iets voor u. De expertcertificering wordt uitgereikt aan mensen die een goed gebalanceerde, diepgaande kennis en vaardigheden hebben van de best practices van ITIL.

Er zijn enkele belangrijke eisen voordat iemand in aanmerking komt voor een ITIL-expertcertificering.

Master-niveau

Elke kandidaat voor ITIL-master moet succesvolle implementatieprojecten met ITIL-gerelateerd werk op de werkplaats kunnen demonstreren. Denk bijvoorbeeld aan projecten in incidentbeheer of probleembeheer waarbij u verantwoordelijk was voor de implementatie van een nieuwe oplossing. Er is geen vooraf bepaalde of voorgeschreven training afkomstig van Axelos, de maker van de ITIL frameworks. De website van Axelos geeft aan dat u “moet garanderen dat u uitgebreide, praktische ITIL-ervaring heeft en kan demonstreren dat u actief betrokken bent bij de implementatie van de praktijken”. Om in aanmerking te komen voor het Master-niveau van ITIL-certificering, moet u:

Managing across lifecycle certificering

Geeft de kandidaat 5 credits. Het behalen van het ITIL-foundation examen met 15 aanvullende credits (uit intermediate-lessen) is een minimale eis om in dit examen te mogen afleggen. Met andere woorden: u heeft minimaal 17 credits nodig om dit examen af te mogen leggen. Veel IT-professionals gebruiken dit als toegangspoort voor het behalen van ITIL-expertcertificering. Bij voltooiing van elk niveau van certificering, ontvangt u de certificering en bijbehorende credits.

Hoeveel kost een ITIL-certificaat?

ITIL-certificering kosten verschillen overal ter wereld. Inschrijvingskosten voor de certificering variëren van 150 euro tot 500 euro. Deze kosten zijn echter alleen voor het afleggen van het examen. In de meeste gevallen willen kandidaten en IT-professionals in zee gaan met een extern adviesbureau dat ondersteuning biedt bij de voorbereiding op ITIL-examens. Ook hier zijn de kosten afhankelijk van de instantie waarbij u uw training volgt; de kosten liggen doorgaans tussen de 500 euro en 1000 euro. Daarnaast zijn er natuurlijk ook IT-professionals die zich volledig onafhankelijk voorbereiden op de certificering, waardoor er geen kosten zijn voor een extern adviesbureau. Om zo’n ITIL-certification course online te volgen zijn er verschillende aanbieders. ITIL-certificering online behalen is steeds gebruikelijker, met name voor ITIL v4 certificering wordt er steeds vaker via onlinecursussen geleerd.

Aan ITIL complementaire certificeringen

Naast de vijf niveaus van ITIL-certificering, reikt het ITIL-creditsysteem ook credits uit gebaseerd op enkele complementaire trainingen; ook wel bekend als aan ITIL complementaire certificeringen. Maximaal 6 credits kunnen behaald worden met het behalen van een of meerdere complementaire certificeringen. De website van Axelos bevat een overzicht van het ITIL-creditprogramma, dat duidelijkheid verschaft over het aantal credits dat u heeft behaald. Het biedt tevens een algemeen beeld van aanvullende certificeringen die het overwegen waard zijn op basis van carrière-ambities en interesses.

Echter dient u voorzichtig te zijn dat er niet te veel overlapping bestaat tussen modules op diverse niveaus. Gebaseerd op het percentage aan overlappingen maakt Axelos onderscheid tussen de overlappingscategorieën laag, gemiddeld en hoog. Als kandidaat dient de focus te liggen op de ‘lage overlapping’ zone om de juiste credits te behalen.

ITIL complementaire certificering Toegekende credits Accreditatie-entiteit Overzicht
Problem analyst 1.5 APMG-International Concentreert zich op het voorkomen van incidenten en problemen
ISO/IEC 20000 1.5 APMG-International Demonstreer en geef onderwijs in ITSM best practices
BiSL 0.5 APMG-International Bepaal het business information management domein
Change Analyst 1.5 APMG-International Hoe wijzingen te beoordelen, autoriseren en beheren.
Certified Process Design Engineer (CPDE) 1.5 LCS Beoordeling, implementatie en andere processen gerelateerd aan IT-service
Lean IT 0.5 APMG-International Het creëren van een op waarde georiënteerde IT-service, flexibel en zonder variabelen
BCS Specialist qualification 1.5         Behandelt een breed aantal IT frameworks zoals ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000 enz
Service catalogue 1.5 APMG International Beheer uw servicecatalogus effectief en het automatiseren van service-request management
ITSM Foundation 1 Exin & Tuev Sued Kernprincipes van IT-service gebaseerd op ISO/IEC 20000. Streeft naar een verbetering van de kwaliteit van processen.
ASL2 1 APMG-International Kernprincipes van IT-service gebaseerd op ISO/IEC 20000. Streeft naar een verbetering van de kwaliteit van processen.
Sourcing governance foundation 1 APMG-International  Sourcing & outsourcing governance en hoe dit toe te passen
Configuration management database 1.5 APMG-International Leren hoe CI’s van SMDB te beheren, controleren, rapporteren en bevestigen. Versterkt assetmanagement-capaciteiten.

Wat zijn de nuances van ITIL-training?

Nu u over alle vereiste training beschikt om in aanmerking te komen voor een ITIL-certificeringsexamen, is het tijd voor wat nuancering. Zorg dat u voor het afnemen van het examen kiest voor een geaccrediteerd trainings- en exameninstituut. Weet u niet zeker hoe u uw certificeringen kunt afstemmen op uw carrière-ambities? Voordat u probeert een ITIL-certificaat te halen is het essentieel dat u ten minste een van de voorbeeld-ITIL examens die online beschikbaar zijn heeft behaald. Bent u echter iemand die zichzelf het liefst onafhankelijk voorbereidt, dan kunt u een van de voorbereidingspakketten voor een ITIL-examen aanschaffen.