Computer "nerds" hebben misschien de reputatie dat ze alleen in garages en kelders werken, naar monochrome schermen en knipperende cursors staren, van pizza leven en alle interacties met de buitenwereld vermijden. Dit is misschien het stereotype, maar het is niet de norm voor IT-professionals. Informatietechnologie is een teamsport. Door als IT-team samen te werken, kunnen briljante individuen uitzonderlijke systemen, processen, oplossingen en resultaten creëren. IT-teams zijn doorgaans kleine groepen professionals die in staat zijn om grootschalige systemen te ontwikkelen, implementeren en onderhouden om moderne bedrijven draaiende te houden.

Wat is de functie van een IT-team?

Elk IT-team is anders, afhankelijk van de cultuur en behoeften van het bedrijf, de ervaring en vaardigheden van de teamleden en de soorten systemen waarmee ze werken. Sommige IT-teams zijn technologie-generalisten en werken met een breed scala aan systemen en services. Andere IT-teams zijn specialisten die zich richten op specifieke technologieën (zoals netwerken of webservices) of een specifiek soort systeem (verkoopondersteuning, productie, logistiek enz.) Sommige IT-teams richten zich alleen op technologie, terwijl andere teams dataspecialisten of analisten met diepgaande ervaring in bedrijfsprocessen hebben. IT-teams zijn succesvol omdat zij de juiste groep mensen zijn om elke uitdaging die hen wordt voorgelegd te overwinnen.

Soorten IT-Teams

Hoewel elk IT-team uniek is, zijn er een paar veelvoorkomende redenen waarom IT-teams worden gevormd. Sommige IT-teams zijn permanent, terwijl andere teams tijdelijk bestaan om een specifiek resultaat te bereiken, en vervolgens worden ontbonden.

Operationele Teams

Deze teams zijn gericht op het exploiteren van technologie-infrastructuur (zoals netwerken, datacenters en webservices), deze te monitoren en ervoor te zorgen dat services en systemen beschikbaar zijn en normaal functioneren om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Deze teams worden vaak IT-servicemanagementteams (ITSM) genoemd. Hun belangrijkste doel is om het IT-ecosysteem draaiende te houden. Operationele teams zijn permanent en vaak worden ze ondersteund door geavanceerde infrastructuur voor bewaking.

Projectteams

Deze teams worden samengesteld om een specifiek probleem op te lossen, een systeem te implementeren of een wijziging door te voeren. Projecten zijn per definitie tijdelijke inspanningen, dus als het project eenmaal is voltooid, is het gebruikelijk dat het team wordt ontbonden (en de teamleden worden elders ingezet) of dat het hele team wordt overgezet naar een ander project. IT-projectteams zijn doorgaans gefocust op een enkele release of een aantal releases, maar hebben zelden een systeem "in bezit" als het eenmaal live is.

Ondersteuningsteams

Deze teams zijn vergelijkbaar met zowel operationele teams als projectteams. IT-ondersteuningsteams zijn permanent. Ze voeren (net als operationele teams) IT-servicemanagementfuncties uit om de bedrijfsactiviteiten soepel te laten verlopen. Het werk van deze teams is ook vergelijkbaar met projectteams, aangezien ze ook specifieke problemen aanpakken. IT-ondersteuningsteams worden vaak gezien als een operationeel team dat elke dag een groot aantal miniprojecten moet voltooien.

Procesteams

Deze teams (ook wel bekend als IT-bedrijfsondersteuningsteams) zijn permanent en belast met het bezitten, beheren en verbeteren van de IT-systemen van een specifiek bedrijfsproces. Deze teams zijn vaak bemand met analisten, projectmanagers en data-experts en werken samen met projectteams om specifieke resultaten te leveren.

Rollen en Verantwoordelijkheden van IT-Teams

De specifieke rollen en verantwoordelijkheden van een IT-team zijn afhankelijk van welke taken het team heeft. Sommige IT-teams zijn toegewezen om specifieke projectresultaten te behalen, terwijl andere teams verantwoordelijk zijn voor het leveren van productiviteit op de lange termijn en winstgevendheid van bedrijfsprocessen. Alle IT-teams hebben echter ook enkele overeenkomsten. Het primaire doel van elk IT-team is om te helpen bij het behalen van bedrijfsresultaten, zodat bedrijfsmedewerkers geen technologie-experts hoeven te worden. IT-teams beheren de technologie, zodat het bedrijfspersoneel zich kan concentreren op zakelijke activiteiten. Enkele veelvoorkomende rollen in IT-teams zijn:

Technologische Expertise

IT-teams verschillen van bedrijfsprocesteams omdat ze worden bemand met technologie-experts en mensen die gespecialiseerd zijn in het begrijpen hoe technologie kan worden toegepast om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Gegevensbeheer

Veel IT-teams zijn databeheerders voor hun organisaties. Aangezien bedrijfsgegevens in toenemende mate worden opgeslagen en beheerd in IT-systemen, zijn IT-teams vaak het best gepositioneerd om de gegevens van het bedrijf te begrijpen, inclusief hoe deze zich verhouden tot andere gegevens en het gebruik van deze gegevens.

Processen Automatiseren

Een van de primaire activiteiten van IT-teams is het gebruik van technologie om bedrijfsprocessen te automatiseren. Procesautomatisering omvat het begrijpen van de bedrijfsprocessen en de technologie en het aanpassen van systeemworkflows zodat ze integreren met de activiteiten van het bedrijfspersoneel.

Systeemintegratie

De meeste bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van meer dan één IT-systeem om succesvol te zijn. IT-teams zijn doorgaans verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van integraties tussen de IT-systemen van het bedrijf en integraties met systemen en services van derden.

Portfoliobeheer

IT-teams zijn de bewakers van de portfolio van technologie-investeringen van het bedrijf. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor het correct functioneren van systemen om het bedrijf draaiende te houden, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor het beheren van de totale eigendomskosten van IT-systemen en het nemen van beslissingen over de levenscyclus van de technologie.

Beheer en Onderhoud van IT-Systemen

Bedrijven investeren enorm veel tijd en geld om IT-systemen te implementeren. Om voor een maximaal rendement op die investering te zorgen, moeten IT-teams continu systemen onderhouden en upgraden om ze actueel te houden en ze te helpen evolueren om tegemoet te komen aan veranderende bedrijfsbehoeften.

Beveiliging van Informatie en Systemen

IT-systemen zijn een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. IT-teams moeten deze systemen niet alleen bouwen en draaiende houden, maar ook beveiligen. Het beoordelen, beheren en beperken van beveiligingsproblemen en aan technologie gerelateerde risico's zijn belangrijke onderdelen van het werk van het IT-team.

Leveranciersbeheer

De meeste IT-systemen bevatten componenten van derden. Telefonie-infrastructuur, clouddiensten en software van derden zijn gebruikelijk in de meeste zakelijke omgevingen. Het IT-team is niet alleen verantwoordelijk voor het leveren van servicegarantie op deze systemen, maar ook voor het beheren en faciliteren van relaties met externe leveranciers van technologie en ondersteuningsteams.

Technische Ondersteuning

Dit is misschien wel de meest zichtbare rol van IT: het repareren van technologische systemen als ze niet goed werken. IT-teams bieden vaak een helpdesk, buitendienst en ze reageren op incidenten om technologische verstoringen aan te pakken.

De organisatiestructuren van IT-teams

Naarmate de technologieomgeving van een bedrijf groeit, neemt ook de omvang van de IT-organisatie toe. Binnen IT kunnen veel verschillende modellen voor organisatorisch ontwerp goed werken. Het is echter heel belangrijk om ervoor te zorgen dat elk IT-team (en sub-team) een duidelijke verantwoordelijkheid en autoriteit heeft om beslissingen te nemen over de middelen die ze inzetten en de technologieën die ze implementeren. Hier zijn enkele voorbeelden van typische organisatiestructuren van IT-teams, waarvan er één wellicht overeenkomt met hoe uw IT-afdeling is georganiseerd:

Op technologie afgestemde teams

Deze organisatiestructuur was een van de eerste constructies van IT-teams en was gedurende een groot deel van de jaren negentig de standaard organisatiestructuur. Het is in principe een hiërarchische organisatiestructuur die ingedeeld is op technologiegebied, bijvoorbeeld een netwerkteam, een datacenterteam, een databaseteam en een webteam.

Op het bedrijf afgestemde teams

Deze organisatiestructuur is ontwikkeld ter ondersteuning van grote platforms als ERP-, HRM- en CRM-systemen die begin 2000 populair werden. In deze organisatiestructuur zijn IT-teams afgestemd op bedrijfsprocessen en dienen ze als een semi-zelfstandige IT-organisatie voor die bedrijfseenheid.

ITSM functionele teams

Ingewikkelde IT-projecten vereisen vaak middelen uit meerdere disciplines en met een verscheidenheid aan vaardigheden en ervaring. Omdat projectteams tijdelijk zijn, gebruiken bedrijven vaak matrixbeheer, waarbij projectmiddelen afgestemd blijven op een primaire organisatiestructuur (afgestemd op het bedrijf of technologie) en worden toegewezen aan projectteams die mogelijk worden gecoördineerd met andere delen van de IT-organisatie.

Matrix Projectteams

De meeste bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van meer dan één IT-systeem om succesvol te zijn. IT-teams zijn doorgaans verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van integraties tussen de IT-systemen van het bedrijf en integraties met systemen en services van derden.

Hybride Zakelijke en IT-teams

De digitale transformatie van bedrijven en de toenemende integratie van technologische diensten en bedrijfsprocessen hebben ertoe geleid dat veel IT-teams samengevoegd zijn met teams die zich richten op bedrijfsprocessen. Deze hybride teams bevatten vaak zowel experts op het gebied van processen met weinig technologische ervaring als experts op het gebied van technologie en data.

Virtuele Teams

Dankzij de samenwerkingstechnologie en de brede beschikbaarheid van breedband-internettoegang is de noodzaak dat IT-teams zich op dezelfde locatie bevinden afgenomen. Virtuele teams zijn gebruikelijk in de IT-branche, waardoor bedrijven zowel gespecialiseerde experts als goedkope technologische middelen van over de hele wereld kunnen inzetten. Virtuele teams zijn bijzonder effectief voor korte termijn projecten, waarbij teamleden ook verantwoordelijk zijn voor hun dagelijkse werk.

Project/Program Management Offices (PMO's)

PMO's zijn gecentraliseerde organisatiestructuren die zijn ontworpen om te zorgen voor bestuur, coördinatie en gecentraliseerde besluitvorming binnen gedistribueerde IT-organisaties. PMO's houden zich vaak bezig met activiteiten als budgettering, releaseplanning en risicobeheer, waarbij een hoge mate van functieoverschrijdende coördinatie vereist is.

Centers of Excellence

Centers of Excellence (CoE) is een organisatiestructuur die wordt gebruikt in combinatie met de structuren van andere IT-teams (zoals op het bedrijf afgestemde teams of matrixprojectteams) als een manier om best practices binnen de organisatie vast te leggen, te ontwikkelen en te delen. CoE's bevorderen gecontroleerde innovatie zonder het risico dat autonome IT-teams inconsistente manieren van werken ontwikkelen.

Vaste Projectteams

IT-projecten zijn tijdelijke inspanningen die zijn bedoeld om goed afgerond te worden waarna het IT-team ontbonden wordt. Dit kan problemen opleveren voor de loopbaanplanning en het personeelsbeheer als er geen gestructureerd plan is voor het opnieuw toewijzen van middelen. Een gebruikelijke benadering is om IT-middelen te organiseren in vaste teams die zich als een eenheid van project naar project verplaatsen. Als het ene project is voltooid, gaat het hele team over naar de volgende opdracht.

Resource Pools

Sommige bedrijven organiseren IT-middelen in pools op basis van functiedisciplines (naar het bedrijfsmodel in de consultancywereld). Wanneer projecten en andere IT-behoeften zich voordoen, worden middelen uit de kast gehaald en toegewezen aan een opdracht. Wanneer de inspanning is voltooid, keert het middel terug naar een niet-toegewezen staat en wordt het elders opnieuw toegewezen.

Geografisch Afgestemde Teams

Wereldwijde bedrijven structureren vaak een deel van hun IT-organisatie als gelokaliseerde teams die zijn afgestemd op specifieke geografische regio's. Dit komt vooral voor in situaties waarin taal, culturele factoren of wettelijke vereisten een lokale aanwezigheid vereisen. Geografisch afgestemde teams worden vaak gebruikt in combinatie met gecentraliseerde IT-teamstructuren, PMO's en CoE's om wereldwijde standaarden mogelijk te maken en IT-kosten te minimaliseren.

Agile en Scrum Teams

Sinds 2009 zijn veel IT-teams georganiseerd volgens Agile- en Scrum-methodieken, die het gebruik van kleine teams bevorderen die zichzelf organiseren. Sommige bedrijven hebben geprobeerd om Agile- en Scrum-methodologieën te implementeren binnen de context van bestaande IT-organisatiestructuren en vonden dit cultureel gezien moeilijk. Het implementeren van Agile of Scrum vereist vaak een reorganisatie van zowel middelen als wijzigingen in operationele processen.

Functiedisciplines in een IT-team

De disciplines in een IT-team zijn vaak net zo divers als het charter van het team zelf. Hoewel het team kan worden gezien als een groep technologen, zijn veel van de functiedisciplines van mensen die in de IT werken niet technisch. Ze omvatten een combinatie van zakelijke en operationele expertise die erop gericht is het IT-team te helpen resultaten te behalen die een maximale impact hebben op de ondersteunde bedrijfsfuncties.

IT-Team Processen

IT-teams gebruiken niet één standaard verzameling processen, omdat IT-teams een grote verscheidenheid aan opdrachten kunnen hebben die verschillende processen vereisen. Bedrijven kunnen ook een reeks bedrijfsnormen definiëren waaraan alle IT-teams moeten voldoen om bijvoorbeeld gecentraliseerde besluitvorming, portefeuillebeheer, risicobeheer, informatiebeveiliging en de garantie op services te waarborgen. Het is van het grootste belang voor elk IT-team om een verzameling processen vast te stellen en te definiëren die de activiteiten van individuen in het team kunnen sturen en ervoor zorgen dat de middelen van het team effectief en efficiënt worden gebruikt. Er zijn 3 sets standaard IT-processen die de meeste teams gebruiken als uitgangspunt voor procesontwikkeling en alle IT-professionals zouden hiermee vertrouwd moeten zijn.

Software-Development Life Cycle (SDLC)

De basisconstructie van een levenscyclus van softwareontwikkeling is al decennia bekend en vormt het startpunt voor de processen in de meeste IT-teams. Hoewel de naam al aangeeft dat het alleen voor softwareontwikkeling is, wordt een variant van SDLC gebruikt als de onderliggende structuur voor het ontwikkelen van IT-systemen en diensten van alle soorten technologieën. SDLC is een raamwerk voor processen dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe IT-mogelijkheden. Dit kunnen geheel nieuwe systemen zijn of wijzigingen aan bestaande systemen.

SDLC begint met een soort van behoefte of kans en eindigt met de vervulling van die behoefte door middel van een soort technologisch vermogen. SDLC is een reeks activiteitsfasen die bedoeld zijn om de behoefte vast te leggen en te verduidelijken en om passende technologische reacties te ontwikkelen.

Elk van de fasen omvat een groep activiteiten die worden uitgevoerd met als doel de werkeenheid naar de volgende fase te verplaatsen. SDLC is nauw verwant aan wat algemeen bekend staat als "waterval projectmanagement" methodologieën, maar het ondersteunt ook moderne Agile-methoden. Het is belangrijk om te begrijpen dat SDLC niet wordt gebruikt als een voorgeschreven reeks taken, maar om de IT-professional een algemeen idee te geven van hoe zakelijke behoeften worden vertaald in IT-mogelijkheden via de activiteiten van IT-teams.

IT Infrastructure Library (ITIL)

De IT infrastructure library is een van de meest algemeen erkende en geaccepteerde procesraamwerken binnen de IT-industrie. Terwijl SDLC gericht is op het stimuleren van verandering (in de context van projecten), is ITIL gericht op het stimuleren van waarde voor de organisatie door gebruik van IT-systemen en -diensten. Net als bij de verwarring over de naam van SDLC, mag de naam ITIL ook niet worden geïnterpreteerd als een beperking van het gebruik ervan tot alleen IT-services. ITIL kan ook worden gebruikt om zakelijke diensten en hybride zakelijke en IT-services te beheren. Er is veel gezegd en geschreven over de oorsprong en geschiedenis van ITIL, maar voor de IT-er is het heel belangrijk om te begrijpen dat ITIL in wezen een continue verbetercyclus is (een afleiding van de Deming-cyclus).

Het ITIL-raamwerk bestaat uit een reeks van 5 levenscyclusfasen die in een continue herhaling worden uitgevoerd. Hoewel de fasen vaak in de volgende volgorde zijn genummerd, raden de meeste IT-professionals in IT-servicemanagement aan om continue serviceverbetering te beschouwen als het startpunt voor ITIL-gerelateerde inspanningen.

Het is duidelijk dat SDLC- en ITIL-processen elkaar overlappen, evenals de activiteiten van verschillende IT-teams binnen een organisatie. Hoewel het verleidelijk kan zijn om ze in één methodologie te combineren, zijn er maar heel weinig IT-teams toegewezen om de end-to-end servicelevenscyclus te beheren. ITIL is een belangrijk hulpmiddel om de inspanningen van een IT-team te bepalen en te bepalen welke soorten processen nodig zijn, zodat het team met succes zijn doelen bereikt.

Agile-Methoden

In 2004 zou het begrijpen van SDLC en ITIL voldoende zijn geweest voor de meeste IT-professionals om de rol van hun IT-team en hoe dit in het grote plaatje past te herkennen. De groeiende populariteit van Agile-methoden verandert het landschap van IT-processen. SDLC- en ITIL-raamwerken zijn beide ontworpen om de holistische activiteiten van de hele IT-organisatie van een bedrijf te optimaliseren, niet de activiteiten van een individueel team. Agile-methoden (waaronder bijvoorbeeld Scrum en SAFe) hebben het uitgangspunt dat IT-teams effectiever zijn door zich te concentreren op kleinere stukken werk, gebruik te maken van zelforganiserende teams en vaker veranderingen door te voeren. In plaats van taken te scheiden, bieden Agile-methoden IT-teams een hoge mate van autonomie om hun eigen processen en werkwijzen te definiëren –aangepast aan de unieke dynamiek en doelen van het team.

Agile-methoden moderniseren de manier waarop IT-teams werken. Het Agile Manifesto is een goede plek om kennis te maken met Agile, maar het is geen voorgeschreven verzameling processen. Agile moet worden beschouwd als een reeks principes voor hoe en waar bestaande raamwerken, zoals SDLC en ITIL, kunnen worden benut en waar ze kunnen worden aangepast om de beste effectiviteit en efficiëntie van het IT-team te bereiken.

Tools om IT-Teams te Ondersteunen

Moderne IT-teams kunnen, net als de bedrijven die ze ondersteunen, veel voordeel halen uit het gebruik van technologie om processen te orkestreren, gegevens te beheren en interacties met belanghebbenden en teams makkelijker te maken om het lopende werk te volgen. De soorten systemen die een IT-team nodig heeft, zijn afhankelijk van de grootte/schaal, het doel van het team en de behoefte om met anderen te communiceren. Een klein IT-team heeft wellicht maar een paar basisvaardigheden nodig, terwijl de IT-afdeling van een grote multinational mogelijk grote en robuuste tools en systemen nodig heeft om de IT-functie te ondersteunen. Enkele van de belangrijkste tools die IT-teams gebruiken, zijn:

IT-functies vormen een cruciaal onderdeel van elk modern bedrijf. Ze beheren de investeringen in technologie van het bedrijf. Ze beheren de gegevens voor de besluitvorming. Ze beschermen het bedrijf tegen informatiebeveiligingsrisico's en stellen het bedrijf in staat zich mee te ontwikkelen met veranderende zakelijke behoeften. IT-teams vormen de kern van wat deze functie succesvol maakt bij het vervullen van het vastgestelde doel. IT-teams bieden context voor zeer vaardige individuen om samen te werken, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan het brede scala aan activiteiten die nodig zijn om de IT-systemen van een bedrijf te bouwen, te ontwikkelen en te beheren.

IT-teams kunnen een algemene functie hebben zoals het uitvoeren van activiteiten en diensten, of ze zijn opgericht voor een specifiek doel (zoals het implementeren van nieuwe software). De functiedisciplines van IT-teamleden kunnen technisch zijn, of ze kunnen bedrijfsgericht zijn. IT-teams maken gebruik van bestaande raamwerken en processen, zoals de SDLC-, ITIL- en Agile-methoden, en ondersteunen die processen met tools en software waarmee teamleden goed kunnen samenwerken. Wat IT-teams uniek maakt, is hun gemeenschappelijke focus op het gebruik van technologie om de bedrijfsproductiviteit en -prestaties te verbeteren.

Meer IT-Bronnen

Meld u vandaag nog aan voor Freshservice

Start uw gratis proefperiode van 21 dagen. Geen creditcard nodig. Geen verplichtingen.