Wat is CMDB?

CMDB staat voor Configuration Management Database. Deze databases worden vaak gezien als “het hart van uw ITSM-systeem”. Een CMDB is een opslagplaats die dienstdoet als een datawarehouse – het bevat informatie over uw IT-omgeving, de componenten die gebruikt worden voor de levering van IT-diensten. De data die in een CMDB is opgeslagen omvat onder meer een lijst assets (configuratie-items) en hun onderlinge relaties. CMDB’s en de bijbehorende configuratiemanagementprocessen vormen de kern van moderne IT-activiteiten – hiermee kan het bedrijf op één plek data beheren over een gevarieerde verzameling IT-componenten (zelfs als de daadwerkelijke apparaten wijdverspreid zijn). De CMDB helpt de organisatie bij het uitvoeren van servicemanagement-processen zoals incidentbeheer, wijzigingsbeheer en probleembeheer. Het is ook een essentieel hulpmiddel voor besluitvormers die deze informatie nodig hebben om de kosten, kwaliteit en prestaties van de door de organisatie geboden IT-services te verbeteren.

CMDB is kort voor configuration management database CMDB is kort voor configuration management database

Evolutie van ITIL CMDBs

De IT Infrastructure Library (ITIL) omschrijft een verzameling processen voor service asset en configuratiemanagement, met het doel om informatie te behouden over configuratie-items (CI’s). Dit zijn de vereiste componenten om een IT-service te leveren. De informatie die beheerd wordt als onderdeel van ITIL-service asset en configuratiemanagement bevat niet alleen een lijst met componenten, maar ook de onderlinge relaties. ITIL beschrijft de onderliggende technische mogelijkheden die nodig zijn voor ondersteuning van asset- en configuratiemanagement, aangezien een configuratiemanagementsysteem (CMS) een logisch datamodel is dat meerdere fysieke ITIL CMDBs kan bevatten.

Terwijl bedrijven nieuwe processen omarmen zoals Agile en DevOps, neemt de CMDB een uitgebreidere rol in en stelt het IT-werknemers in staat om de productie-omgeving te begrijpen en real-time beslissingen te nemen over zaken zoals problemen en wijzigingen. Met de toename van cloud infrastructuur en gebruik van SaaS, moeten bedrijven meer externe gegevensbronnen integreren in het configuratiebeheer model om het grote plaatje te blijven zien van een moderne, hybride IT-omgeving. Veel bedrijven beginnen ook met het onderzoeken van nieuwe manieren om data-assets te beheren in de context van de CMDB, ter ondersteuning van digitale transformatie-initiatieven en digitale bedrijfsprocessen.

In de toekomst zal de CMDB een uitgebreidere rol spelen in niet alleen de IT-activiteiten, maar ook in bedrijfsactiviteiten (in digitaal getransformeerde bedrijven). De juiste CMDB-oplossing om op te bouwen zal cruciaal zijn; een oplossing die uw huidige behoeftes ondersteunt, maar ook met u mee ontwikkelt terwijl uw bedrijf groeit en de bedrijfsomgeving verandert.

Configuration management ITIL

CMDB’s zijn aanvankelijk gemaakt als opslagplaats voor handmatig verzamelde IT-asset inventarisgegevens. Nu ITSM-processen volwassen zijn geworden en technologie zoals discovery tools automatisering van het verzamelproces mogelijk hebben gemaakt, heeft de rol van CMDBs zich uitgebreid en is het nu voor de meeste bedrijven een kernonderdeel van de ITSM-oplossing. De rol van de CMDB heeft zich altijd afgestemd op de evolutie van servicemanagement en andere IT-processen en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Hoe werkt CMDB-software?

Een CMDB is een opslagplaats (een database) die lijsten met informatie en onderliggende relaties opslaat. Wat een CMDB uniek en waardevol maakt is de data die het bevat. De lijsten met configuratie-items en de bijbehorende attributen en onderliggende relaties vormen het bindweefsel van de fysieke IT-omgeving. Configuratiebeheer is vaak onderdeel van het bredere IT-Servicemanagement (ITSM) platform of pakket aan mogelijkheden, waarin verder waarschijnlijk tools te vinden zijn voor het invoeren van data in de CMDB-software (zoals discovery en data import tools), een wie-doet-wat database, en tools voor het gebruiken van data vanuit de CMDB (zoals een ticketingtool, wijzigingsbeheersysteem, rapportagemogelijkheden).

De CMDB biedt een gemeenschappelijke plek voor de opslag van informatie over IT-assets en andere configuratie-items, in een gemeenschappelijke plek waar men toegang toe heeft. Deze data is doorgaans afkomstig uit meerdere bronnen en zonder de CMDB zou het zeer lastig zijn om een volledig en nauwkeurig beeld te vormen van de IT-omgeving. Discovery en data import tools worden doorgaans gebruikt voor de identificatie van configuratie-items in de IT-omgeving en de invoer in de CMDB. Sommige organisaties hanteren ook handmatige inventarissen en audits om de CMDB-data bij te werken. Zodra data uit de verschillende bronnen in de CMDB is geladen (of bijgewerkt als zaken veranderen), kan de informatie benaderd worden op een uniforme en consistente manier, door tools en processen die de informatie nodig hebben.

Het komt niet vaak voor dat men configuratiegegevens direct in de CMDB benadert, vanwege de hoeveelheid aanwezige data en het formaat waarin het opgeslagen is. Het is moeilijk om veel data te interpreteren in rijen en kolommen. Dat is waar andere ITSM-tools en rapportagemogelijkheden een rol gaan spelen. Deze tools benaderen de data in de CMDB, sorteren en filteren deze en tonen informatie aan gebruikers op een manier die beter aansluit bij het operationele probleem of bedrijfsprobleem dat ze proberen op te lossen.

Voordelen en nadelen van CMDB’s

Net als met andere soorten technologie, heeft het gebruik van een CMDB zowel voordelen als nadelen. Hoewel vroegere CMDB-implementaties (een paar decennia geleden) zeer kostbaar, omslachtig te beheren en moeilijk in gebruik waren, zijn moderne CMDB’s voor de meeste bedrijven nu een kerneigenschap van de ITSM-oplossing. De voornaamste voordelen van een CMDB zijn:

CMDB’s hebben echter ook minpunten. Het aanmaken, beheren en effectief gebruiken van een grote set aan configuratiegegevens kan kostbaar zijn, zowel op het gebied van technische hulpmiddelen als de menselijke aandacht die nodig is om kwaliteit en waarde te waarborgen. Enkele nadelen van het gebruik van CMDB’s zijn:

Kosten van data-acquisitie en opslag

CMDB’s bevatten vaak een kopie van gegevens uit andere bronsystemen. Als bedrijven groeien en ontwikkelen, kan de verzameling gegevens behoorlijk groot worden. De CMDB zal waarschijnlijk een van uw grootste gegevensopslagplaatsen worden binnen de IT.

Data actueel en relevant houden

Uw IT-omgeving verandert continu en terwijl dit gebeurt, moet uw CMDB actueel blijven met nieuwe assets die geïntroduceerd worden in de omgeving, verwijdering van assets die niet meer gebruikt worden en wijzigingen aan bestaande assets.

Bruikbaarheid van data

De toegevoegde waarde van uw configuratiebeheer database zit niet in de gegevens, maar in het gebruik. Om CMDB-data effectief te gebruiken, heeft u waarschijnlijk tools nodig (zoals ITSM-apps en rapportagesystemen), data-analyse vaardigheden (om data de organiseren en verfijnen) en processen voor het gebruik van configuratiedata als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

CMDB vs Assetmanagement

Er bestaat veel verwarring over het verschil tussen configuratiemanagement en assetmanagement binnen ITSM. Configuratiemanagement en de CMDB houden zich bezig met de data die u gebruikt voor het beheer van uw assets, gedurende de periode dat ze gebruikt worden en aanwezig zijn binnen uw IT-omgeving. Dit is inclusief het begrip over de componenten waaruit een service of asset bestaat, waar het voor wordt gebruikt en wat de relatie is met andere assets en/of services. Assetmanagement is de verzameling processen die gebruikt worden voor het beheren van de levenscyclus van assets, van begin tot eind. Assetmanagementprocessen omvatten vaak zaken zoals werving en aankoop, software licentiebeheer, assetwaardering en processen voor technologieverversing.

CMDB-voorbeeld

De CMDB is een belangrijke tool voor het mogelijk maken van effectieve assetmanagement processen. De bedoeling van de CMDB is dat het een volledig en nauwkeurig overzicht biedt van de IT-assets die de organisatie beheert. Hiermee kan de organisatie de assets beheren in een assetportfolio, in plaats van het apart beheren van elke individuele asset.

Maak kennis met het Freshservice CMDB voorbeeld voor uw configuration management database en start uw proefperiode vandaag.